Duomenų apie švietimą rinkiniai yra specializuota duomenų archyvų kolekcija, kurią savo tyrimuose dažniausiai naudoja edukologai, švietimo psichologai ir sociologai bei kiti švietimo ekspertai. Šią kolekciją paprastai sudaro administraciniai ir apklausų duomenys apie ikimokyklinį ir bendrąjį ugdymą, profesinį mokymą, aukštojo mokslo studijas ir kt.

2022 metais pradėtame kurti Švietimo duomenų kataloge šiuo metu saugomų švietimo duomenų rinkinių skaičius viršija 10. Duomenų rinkiniai suskirstyti į teminius rinkinius – pakatalogius.

Kiekvienas duomenų apie švietimą rinkinys yra aprašytas (dokumentuotas) anglų (žr. Metadata: Citation Metadata, Geospatial Metadata, Social Science and Humanities Metadata) ir lietuvių kalbomis (žr. Metadata: Citation Metadata (LT), Geospatial Metadata (LT), Social Science and Humanities Metadata (LT)).


The datasets of education are a specialised collection of data archives that are mainly used by educational specialists, educational psychologists and sociologists, and other educational experts in their research. This collection typically consists of administrative and survey data on pre-primary and general education, vocational training, higher education studies etc.

Launched in 2022 the Education Data Catalogue currently contains more than 10 datasets of educational data. The datasets are organised into thematic collections – sub-catalogues.

Each dataset of the educational data is described (documented) in English (see Metadata: Citation Metadata, Geospatial Metadata, Social Science and Humanities Metadata) and Lithuanian (see Metadata: Citation Metadata (LT), Geospatial Metadata (LT), Social Science and Humanities Metadata (LT)).

Featured Dataverses

In order to use this feature you must have at least one published dataverse.

Publish Dataverse

Are you sure you want to publish your dataverse? Once you do so it must remain published.

Publish Dataverse

This dataverse cannot be published because the dataverse it is in has not been published.

Delete Dataverse

Are you sure you want to delete your dataverse? You cannot undelete this dataverse.

Advanced Search

1 to 10 of 58 Results
Jan 18, 2023
Dataverse kolekcijoje "Švietimo istorinė statistika" talpinami duomenys apie Lietuvos mokymo įstaigų, mokinių ir studentų skaičių; mokymo įstaigų ir aukštųjų mokyklų personalo skaičių, gyventojų raštingumą ir išsilavinimą, mokslą ir pan. Dataverse collection "Historical Statistic...
Jan 18, 2023
Dataverse kolekcijoje „Nacionaliniai mokinių pasiekimų tyrimai” talpinami nuo 2002 m. Lietuvoje vykdomų Nacionalinių mokinių pasiekimų tyrimų (NMPT) duomenys. NMPT yra šalies mastu vykdomi bendrąjį ugdymą teikiančių mokyklų mokinių mokymosi pasiekimų tyrimai, kurių rezultatai nau...
Jan 6, 2023 - Lietuvos vaikai ir jaunimas = Lithuanian Children and Youth
Erentaitė, Rasa; Vosylis, Rimantas; Raižienė, Saulė; Simonaitienė, Berita; Augustinienė, Aldona, 2023, "Goals Lab: Adolescent Survey, October 2019 - April 2021", https://hdl.handle.net/21.12137/ZEDFY7, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1
The purpose of the study: to explore the development of 15-16-year-olds' ability to set goals for their future, match them with their achievements, and cope with a rapidly changing and contrasting social and economic environment. The key tasks of this study were: (1) to identify...
Oct 13, 2022 - Švietimo istorinė statistika = Historical Statistics of Education
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Number of Teachers in Secondary Schools in Lithuania, 1919-1939", https://hdl.handle.net/21.12137/OFDJ4L, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V3, UNF:6:foJMzbPUlcm8R2GIKzD83w== [fileUNF]
This dataset contains data on number of teachers in secondary schools in Lithuania in 1919-1939. Dataset "Number of Teachers in Secondary Schools in Lithuania, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Stu...
Oct 13, 2022 - Švietimo istorinė statistika = Historical Statistics of Education
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Number of Pupils in Secondary Schools in Lithuania, 1919-1939", https://hdl.handle.net/21.12137/OJPFE4, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V3, UNF:6:+qNbfOK15KLPAZpW/AwaCQ== [fileUNF]
This dataset contains data on number of pupils in secondary schools in Lithuania in 1919-1939. Dataset "Number of Pupils in Secondary Schools in Lithuania, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study o...
Oct 13, 2022 - Švietimo istorinė statistika = Historical Statistics of Education
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Number of Students in Universities in Lithuania, 1919-1939", https://hdl.handle.net/21.12137/AMCINN, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V3, UNF:6:j/4HC8e3HejXB/tuWLBbIA== [fileUNF]
This dataset contains data on number of students in universities in Lithuania in 1919-1939. Dataset "Number of Students in Universities in Lithuania, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Post...
Oct 13, 2022 - Švietimo istorinė statistika = Historical Statistics of Education
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Number of Academic Staff in Universities in Lithuania, 1919-1939", https://hdl.handle.net/21.12137/9RFSGJ, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V3, UNF:6:4YdarKpC4n8gpZ1cqcS2AA== [fileUNF]
This dataset contains data on number of academic staff in universities in Lithuania in 1919-1939. Dataset "Number of Academic Staff in Universities in Lithuania, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative S...
Oct 13, 2022 - Švietimo istorinė statistika = Historical Statistics of Education
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Number of Teachers in Primary Schools in Lithuania, 1919-1939", https://hdl.handle.net/21.12137/ZJA2FP, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V3, UNF:6:BYgerKQC+KOjFUnWpkiE0Q== [fileUNF]
This dataset contains data on number of teachers in primary schools in Lithuania in 1919-1939. Dataset "Number of Teachers in Primary Schools in Lithuania, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study o...
Oct 13, 2022 - Švietimo istorinė statistika = Historical Statistics of Education
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Number of Pupils in Primary Schools in Lithuania, 1919-1939", https://hdl.handle.net/21.12137/9YWLBF, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V3, UNF:6:YIWXgAKri37ZZOZ5SssGRw== [fileUNF]
This dataset contains data on number of pupils in primary schools in Lithuania in 1919-1939. Dataset "Number of Pupils in Primary Schools in Lithuania, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Po...
Oct 13, 2022 - Švietimo istorinė statistika = Historical Statistics of Education
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Number of Secondary Schools in Lithuania, 1919-1939", https://hdl.handle.net/21.12137/9BIFE9, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V3, UNF:6:xJJQuoK5BoPMcDOlgfNg2A== [fileUNF]
This dataset contains data on number of secondary schools in Lithuania in 1919-1939. Dataset "Number of Secondary Schools in Lithuania, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Post-Communist Tra...
Add Data

Log in to create a dataverse or add a dataset.

Share Dataverse

Share this dataverse on your favorite social media networks.

Link Dataverse
Reset Modifications

Are you sure you want to reset the selected metadata fields? If you do this, any customizations (hidden, required, optional) you have done will no longer appear.