Skip to main content
Lietuvos (ir kitų Baltijos šalių) istorinės statistikos Dataverse kolekcija

Istorinės statistikos duomenų rinkiniai yra specializuota duomenų archyvų kolekcija, kurią savo tyrimuose dažniausiai naudoja istorikai. Šią kolekciją paprastai sudaro istoriniai duomenys apie gyventojų skaičių ir sudėtį, ūkį, prekybą, transportą ir ryšius, finansus, socialinius ir ekonominius santykius, sveikatos apsaugą ir sveikatos istoriją, socialinį gerbūvį, nelaimes (gaisrus, karų padarytus nuostolius ir pan.), švietimą, kultūrą, valstybė raidą, bažnyčias, miestus ir kt.

2010 metais pradėtame kurti kataloge šiuo metu saugomų istorinės statististikos duomenų rinkinių skaičius viršija 130. Istoriniai duomenų rinkiniai, suskirstyti pagal laikotarpius:

  • Statistiniai duomenys iki XIX amžiaus

  • XIX amžiaus statistika

  • XX amžiaus statistika

Kiekvienas istorinių duomenų rinkinys yra aprašytas (dokumentuotas) lietuvių ir anglų kalbomis.

Featured Dataverses

In order to use this feature you must have at least one published dataverse.

Publish Dataverse

Are you sure you want to publish your dataverse? Once you do so it must remain published.

Publish Dataverse

This dataverse cannot be published because the dataverse it is in has not been published.

Delete Dataverse

Are you sure you want to delete your dataverse? You cannot undelete this dataverse.

Advanced Search

1 to 10 of 29 Results
Nov 27, 2021 - Health Care = Sveikatos apsauga
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2021, "Number of Hospitals, Hospital Beds and Pharmacies (N) in Estonia, 1919-1939 = Ligoninių, ligoninių lovų ir vaistinių skaičius (N) Estijoje, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/FLUXZM, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:HSjJ5hRZI2d1Nj3h9EE2Iw== [fileUNF]
This dataset contains data on number of hospitals, hospital beds and pharmacies in Estonia in 1919-1939. Dataset "Number of Hospitals, Hospital Beds and Pharmacies (N) in Estonia, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-...
Nov 27, 2021 - Health Care = Sveikatos apsauga
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2021, "Number of Medical Staff (N) in Estonia, 1919-1939 = Medicinos personalo skaičius (N) Estijoje, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/173TSB, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:1mkkZGCMWABgwla/LHyMAA== [fileUNF]
This dataset contains data on number of medical staff in Estonia in 1919-1939. Dataset "Number of Medical Staff (N) in Estonia, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Post-Communist Transformat...
Health Care = Sveikatos apsauga (Vilnius University = Vilniaus universitetas)
Nov 27, 2021 Historical Statistics of the Baltic States = Baltijos šalių istorinė statistika
Dataverse collection "Health Care" contains data about number of medical institutions and pharmacies, number of physicians, public health and well-being, etc. Dataverse kolekcijoje "Sveikatos apsauga" talpinami duomenys apie gydymo įstaigų ir vaistinių skaičių, medikų skaičių, vi...
Nov 26, 2021 - Demography = Demografija
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2021, "Natural Increase of Population (N) in Latvia, 1919-1939 = Natūralus gyventojų prieaugis (N) Latvijoje, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/EMFVBH, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:qUnaFFnJwUum/pTWUweKJw== [fileUNF]
This dataset contains data on number of natural increase of population in Latvia in 1919-1939. Data in the cells (year by administrative region) were computed as the difference of numbers of births and deaths. For sources of the data see metadata field Origin of Sources below. Da...
Nov 26, 2021 - Demography = Demografija
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2021, "Number of Deaths (N) in Latvia, 1919-1939 = Mirusiųjų skaičius (N) Latvijoje, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/ZUZWLD, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:43TXCbxJA4qsbQS/xUISbw== [fileUNF]
This dataset contains data on number of deaths in Latvia in 1919-1939. Dataset "Number of Deaths (N) in Latvia, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Post-Communist Transformation in the Balti...
Nov 25, 2021 - Demography = Demografija
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2021, "Number of Population in Counties in Latvia, 1919-1939 = Gyventojų skaičius apskrityse Latvijoje, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/SJNAVH, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:Is1B4U3PkP3bddRmDkYhwQ== [fileUNF]
This dataset contains data on number of population in counties in Latvia in 1919-1939. Dataset "Number of Population in Counties in Latvia, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Post-Communist...
Nov 24, 2021 - Demography = Demografija
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2021, "Number of Deaths (N) in Lithuania 1919-1939 = Mirusiųjų skaičius (N) Lietuvoje 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/TDA6CL, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V4, UNF:6:69uXZ6YihXLDXLPrhdd8Vg== [fileUNF]
This dataset contains data on number of deaths in Lithuania in 1919-1939. Dataset "Number of Deaths (N) in Lithuania 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Post-Communist Transformation in the...
Nov 24, 2021 - Demography = Demografija
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2021, "Mortality Rate (per 1000 Deaths) in Lithuania, 1919-1939 = Mirtingumo lygis (1000 mirčių) Lietuvoje, 1919–1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/ZUD1GZ, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V3, UNF:6:d+2tz+OMggCrWKOgOmC6rg== [fileUNF]
This dataset contains data on mortality rate (per 1000 deaths) in Lithuania in 1919-1939. Data in the cells (year by administrative region) were computed by multiplying the number of deaths by 1000 and dividing by number of the mid-year population. For sources of the data see met...
Nov 24, 2021 - Demography = Demografija
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2021, "Natural Increase of Population (per 1000 Population) in Lithuania 1919-1939 = Natūralus gyventojų prieaugis (1000 gyventojų) Lietuvoje 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/GN0KNP, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:QWgm2/ZglQ8W5nJVrSULAA== [fileUNF]
This dataset contains data on natural increase rate of population (per 1000 population) in Lithuania in 1919-1939. Data in the cells (year by administrative region) were computed by multiplying the number of natural increase of population by 1000 and dividing by number of the mid...
Nov 24, 2021 - Demography = Demografija
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2021, "Natural Increase of Population (N) in Lithuania 1919-1939 = Natūralus gyventojų prieaugis (N) Lietuvoje 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/4Q0TIP, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:oTzi8SOkcnJIRNHkrLQ7LQ== [fileUNF]
This dataset contains data on number of natural increase of population in Lithuania in 1919-1939. Data in the cells (year by administrative region) were computed as the difference of numbers of births and deaths. For sources of the data see metadata field Origin of Sources below....
Add Data

Log in to create a dataverse or add a dataset.

Share Dataverse

Share this dataverse on your favorite social media networks.

Link Dataverse
Reset Modifications

Are you sure you want to reset the selected metadata fields? If you do this, any customizations (hidden, required, optional) you have done will no longer appear.

Contact Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA) Support

Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA) Support

Please fill this out to prove you are not a robot.

+ =