Istorinės statistikos duomenų rinkiniai yra specializuota duomenų archyvų kolekcija, kurią savo tyrimuose dažniausiai naudoja istorikai. Šią kolekciją paprastai sudaro istoriniai duomenys apie gyventojų skaičių ir sudėtį, ūkį, prekybą, transportą ir ryšius, finansus, socialinius ir ekonominius santykius, sveikatos apsaugą ir sveikatos istoriją, socialinį gerbūvį, nelaimes (gaisrus, karų padarytus nuostolius ir pan.), švietimą, kultūrą, valstybė raidą, bažnyčias, miestus ir kt.

2010 metais pradėtame kurti kataloge šiuo metu saugomų istorinės statististikos duomenų rinkinių skaičius viršija 130. Istoriniai duomenų rinkiniai, suskirstyti pagal laikotarpius:

  • Statistiniai duomenys iki XIX amžiaus

  • XIX amžiaus statistika

  • XX amžiaus statistika

Kiekvienas istorinių duomenų rinkinys yra aprašytas (dokumentuotas) lietuvių ir anglų kalbomis.

Featured Dataverses

In order to use this feature you must have at least one published dataverse.

Publish Dataverse

Are you sure you want to publish your dataverse? Once you do so it must remain published.

Publish Dataverse

This dataverse cannot be published because the dataverse it is in has not been published.

Delete Dataverse

Are you sure you want to delete your dataverse? You cannot undelete this dataverse.

Advanced Search

1 to 10 of 219 Results
Apr 21, 2022Historical Statistics of Lithuania = Lietuvos istorinė statistika
Dataverse kolekcijoje "Socialinė patologija" talpinama nusikaltimų ir teisingumo statistika, duomenys apie teisėsaugos institucijas ir pan. Dataverse collection "Social Pathology" contains data of criminal and justice statistics, data about legal institutions, etc.
Apr 21, 2022Historical Statistics of Lithuania = Lietuvos istorinė statistika
Dataverse kolekcijoje "Ūkis: prekyba" talpinami duomenys apie vidaus ir užsienio prekybos apimtis, prekybos įmonių skaičių, muges, muitus, aptarnavimo sferą ir pan. Dataverse collection " Industry: trade" contains data about the coverage of internal and external trading, number o...
Apr 21, 2022Historical Statistics of Lithuania = Lietuvos istorinė statistika
Dataverse kolekcijoje "Sveikatos apsauga" talpinami duomenys apie gydymo įstaigų ir vaistinių skaičių, medikų skaičių, visuomenės sveikatą bei savijautą ir pan. Dataverse collection "Health Care" contains data about number of medical institutions and pharmacies, number of physici...
Apr 21, 2022Historical Statistics of Lithuania = Lietuvos istorinė statistika
Dataverse kolekcijoje "Socialinė raida" talpinami duomenys apie užimtumą, pajamas, darbo užmokestį, gyvenimo lygį, gyvenamąjį fondą, socialines garantijas, socialinį draudimą, vartojimą, stichines nelaimes ir jų padarytus nuostolius ir pan. Dataverse collection "Social Developmen...
Apr 21, 2022 - Social Development = Socialinė raida
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Annual Average Hourly Earnings of Industrial Workers by Profession in Riga (Latvia), 1919-1939 = Metinis pramonės darbininkų valandinio darbo užmokesčio vidurkis pagal profesijas Rygoje (Latvija), 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/TF5PKH, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:kdbajbTEuw6gS4IY9QJwJQ== [fileUNF]
This dataset contains data on annual average hourly earnings of industrial workers by profession in Riga in 1919-1939. Dataset "Annual Average Hourly Earnings of Industrial Workers by Profession in Riga (Latvia), 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology...
Apr 21, 2022 - Social Development = Socialinė raida
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Average Daily Wage of Day Agricultural Workers in Lithuania, 1919-1939 = Padienių žemės ūkio darbininkų vidutinis dienos darbo užmokestis Lietuvoje, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/GWEP2X, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:UspiM9ts+BIPLoRyhS3P1A== [fileUNF]
This dataset contains data on average daily wage of day agricultural workers in Lithuania in 1919-1939. Dataset "Average Daily Wage of Day Agricultural Workers in Lithuania, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time C...
Apr 21, 2022 - Social Development = Socialinė raida
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Average Daily Wage of Day Agricultural Workers in Latvia, 1919-1939 = Padienių žemės ūkio darbininkų vidutinis dienos darbo užmokestis Latvijoje, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/SFILNE, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:mFUuV9W3wW7S9rNelIUvSw== [fileUNF]
This dataset contains data on average daily wage of day agricultural workers in Latvia in 1919-1939. Dataset "Average Daily Wage of Day Agricultural Workers in Latvia, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Compara...
Apr 21, 2022 - Social Development = Socialinė raida
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Annual Salary of Agricultural Workers in Latvia, 1919-1939 = Žemės ūkio darbininkų metinis darbo užmokestis Latvijoje, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/KMER3D, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:RuJ/7n+6UzRh4d/uspM4aw== [fileUNF]
This dataset contains data on annual salary of agricultural workers in Latvia in 1919-1939. Dataset "Annual Salary of Agricultural Workers in Latvia, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Post...
Apr 21, 2022 - Social Development = Socialinė raida
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Average Daily Wage of Day Agricultural Workers in Estonia, 1919-1939 = Padienių žemės ūkio darbininkų vidutinis dienos darbo užmokestis Estijoje, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/OKW1YJ, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:+XkSKIY81Eh/CPeCIvIhBw== [fileUNF]
This dataset contains data on average daily wage of day agricultural workers in Estonia in 1919-1939. Dataset "Average Daily Wage of Day Agricultural Workers in Estonia, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Compa...
Apr 21, 2022 - Social Development = Socialinė raida
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Annual Salary of Agricultural Workers in Lithuania, 1919-1939 = Žemės ūkio darbininkų metinis darbo užmokestis Lietuvoje, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/UIXEDP, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:2d9paY5msKe/9FJjtatrJw== [fileUNF]
This dataset contains data on annual salary of agricultural workers in Lithuania in 1919-1939. Dataset "Annual Salary of Agricultural Workers in Lithuania, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study o...
Add Data

Log in to create a dataverse or add a dataset.

Share Dataverse

Share this dataverse on your favorite social media networks.

Link Dataverse
Reset Modifications

Are you sure you want to reset the selected metadata fields? If you do this, any customizations (hidden, required, optional) you have done will no longer appear.