Dataverse collection "Social Development" contains data about employment, income, wage, living standard, dwelling fund, social security, social insurance, consumption, natural calamities and their damages, etc.


Dataverse kolekcijoje "Socialinė raida" talpinami duomenys apie užimtumą, pajamas, darbo užmokestį, gyvenimo lygį, gyvenamąjį fondą, socialines garantijas, socialinį draudimą, vartojimą, stichines nelaimes ir jų padarytus nuostolius ir pan.

Featured Dataverses

In order to use this feature you must have at least one published dataverse.

Publish Dataverse

Are you sure you want to publish your dataverse? Once you do so it must remain published.

Publish Dataverse

This dataverse cannot be published because the dataverse it is in has not been published.

Delete Dataverse

Are you sure you want to delete your dataverse? You cannot undelete this dataverse.

Advanced Search

11 to 20 of 26 Results
Apr 21, 2022
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Annual Average Hourly Earnings of Industrial Workers by Industry in Estonia, 1919-1939 = Metinis pramonės darbininkų valandinio darbo užmokesčio vidurkis pagal pramonės šakas Estijoje, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/KMHDZV, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:xrhFIp6/Pob1slGyEEsD2w== [fileUNF]
This dataset contains data on annual average hourly earnings of industrial workers by industry in Estonia in 1919-1939. Dataset "Annual Average Hourly Earnings of Industrial Workers by Industry in Estonia, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Mod...
Apr 21, 2022
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Annual Average Hourly Earnings of Industrial Workers in Riga (Latvia), 1919-1939 = Metinis pramonės darbininkų valandinio darbo užmokesčio vidurkis Rygoje (Latvija), 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/BCPUYY, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:zSbXuo/SDs3yUfS/v1UTww== [fileUNF]
This dataset contains data on annual average hourly earnings of industrial workers in Riga in 1919-1939. Dataset "Annual Average Hourly Earnings of Industrial Workers in Riga (Latvia), 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a C...
Apr 21, 2022
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Annual Average Hourly Earnings of Industrial Workers in Lithuania, 1919-1939 = Metinis pramonės darbininkų valandinio darbo užmokesčio vidurkis Lietuvoje, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/ZHGOKV, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:van+dTbYVOFjDkfi/n//aA== [fileUNF]
This dataset contains data on annual average hourly earnings of industrial workers in Lithuania in 1919-1939. Dataset "Annual Average Hourly Earnings of Industrial Workers in Lithuania, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a...
Apr 21, 2022
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Annual Average Hourly Earnings of Industrial Workers in Estonia, 1919-1939 = Metinis pramonės darbininkų valandinio darbo užmokesčio vidurkis Estijoje, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/ZHRV9I, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:aF8TMyLezXlDlZFxU5v4Xw== [fileUNF]
This dataset contains data on annual average hourly earnings of industrial workers in Estonia in 1919-1939. Dataset "Annual Average Hourly Earnings of Industrial Workers in Estonia, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cros...
Apr 21, 2022
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Morkevičius, Vaidas; Markevičiūtė, Jurgita; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Annual Salary of Industrial Workers in Courland, Estonia, Kaunas, Livonia, Suwalki, Vilnius, Vitebsk Provinces (Belarus, Estonia, Latvia, Lithuania, Poland and Russia), 1897-1914 = Pramonės darbininkų metinis darbo užmokestis Kuršo (Kurliandijos), Estijos (Estliandijos), Lifliandijos, Suvalkų, Vilniaus, Vitebsko gubernijose (Baltarusija, Estija, Latvija Lietuva, Lenkija ir Rusija), 1897-1914 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/X8TGIM, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:Ov/wERcFTrYWonpxVmkDLQ== [fileUNF]
This dataset contains data on annual salary of industrial workers in Courland, Estonia, Kaunas, Livonia, Suwalki, Vilnius, Vitebsk Provinces in 1897-1914. Dataset "Annual Salary of Industrial Workers in Courland, Estonia, Kaunas, Livonia, Suwalki, Vilnius, Vitebsk Provinces, (Bel...
Apr 21, 2022
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Average Daily Wage of Day Agricultural Workers in Suwalki Province (Lithuania and Poland), 1897-1914 = Padienių žemės ūkio darbininkų vidutinis dienos darbo užmokestis Suvalkų gubernijoje (Lietuva ir Lenkija), 1897-1914 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/GH1OJD, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:Hrj9clVz67WyY+g6VgRe+Q== [fileUNF]
This dataset contains data on average daily wage of day agricultural workers in Suwalki Province in 1897-1914. Dataset "Average Daily Wage of Day Agricultural Workers in Suwalki Province (Lithuania and Poland), 1897-1914" was published implementing project "Historical Sociology o...
Apr 21, 2022
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Average Daily Wage of Day Agricultural Workers in Vitebsk Province (Belarus, Latvia and Russia), 1897-1914 = Padienių žemės ūkio darbininkų vidutinis dienos darbo užmokestis Vitebsko gubernijoje (Baltarusija, Latvija ir Rusija), 1897-1914 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/2FWWTD, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:oOmd7SRZd8pgRRg3mQAF5Q== [fileUNF]
This dataset contains data on average daily wage of day agricultural workers in Vitebsk Province in 1897-1914. Dataset "Average Daily Wage of Day Agricultural Workers in Vitebsk Province (Belarus, Latvia and Russia), 1897-1914" was published implementing project "Historical Socio...
Apr 21, 2022
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Average Daily Wage of Day Agricultural Workers in Courland Province (Latvia), 1897-1914 = Padienių žemės ūkio darbininkų vidutinis dienos darbo užmokestis Kuršo (Kurliandijos) gubernijoje (Latvija), 1897-1914 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/XKCOG4, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:/nbgmwsT3YTVmT1h/mwzqQ== [fileUNF]
This dataset contains data on average daily wage of day agricultural workers in Courland Province in 1897-1914. Dataset "Average Daily Wage of Day Agricultural Workers in Courland Province (Latvia), 1897-1914" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Res...
Apr 21, 2022
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Average Daily Wage of Day Agricultural Workers in Livonia Province (Estonia and Latvia), 1897-1914 = Padienių žemės ūkio darbininkų vidutinis dienos darbo užmokestis Lifliandijos gubernijoje (Estija ir Latvija), 1897-1914 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/KTOMBL, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:8gIVglksnlD2Mx3RtTJBtg== [fileUNF]
This dataset contains data on average daily wage of day agricultural workers in Livonia Province in 1897-1914. Dataset "Average Daily Wage of Day Agricultural Workers in Livonia Province (Estonia and Latvia), 1897-1914" was published implementing project "Historical Sociology of...
Apr 21, 2022
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Average Daily Wage of Day Agricultural Workers in Vilnius Province (Belarus and Lithuania), 1897-1914 = Padienių žemės ūkio darbininkų vidutinis dienos darbo užmokestis Vilniaus gubernijoje (Baltarusija ir Lietuva), 1897-1914 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/4UDL50, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:vMjteWSRR+UZzKTXpS7zkQ== [fileUNF]
This dataset contains data on average daily wage of day agricultural workers in Vilnius Province in 1897-1914. Dataset "Average Daily Wage of Day Agricultural Workers in Vilnius Province (Belarus and Lithuania), 1897-1914" was published implementing project "Historical Sociology...
Add Data

Log in to create a dataverse or add a dataset.

Share Dataverse

Share this dataverse on your favorite social media networks.

Link Dataverse
Reset Modifications

Are you sure you want to reset the selected metadata fields? If you do this, any customizations (hidden, required, optional) you have done will no longer appear.