Duomenų apie Lietuvos politinę sistemą kataloge pateikiami statistiniai, tekstiniai ir kitokie struktūruoti bei nestruktūruoti duomenys apie Prezidentūrą, Seimą, Vyriausybę, valstybės tarnybą, savivaldybes, teismus, rinkimus ir referendumus, partijas ir NVO (kol kas ne visi duomenų rinkiniai prieinami, nes 2020-2022 m. vykdomas perkėlimo iš senos infrastruktūros projektas). Visi statistiniai duomenys yra paruošti duomenų analizei. Juos taip pat galima parsisiųsti ir analizuoti savo kompiuteryje.

Kiekvienas duomenų apie Lietuvos politinę sistemą rinkinys yra aprašytas (dokumentuotas) lietuvių ir anglų kalbomis.

Featured Dataverses

In order to use this feature you must have at least one published dataverse.

Publish Dataverse

Are you sure you want to publish your dataverse? Once you do so it must remain published.

Publish Dataverse

This dataverse cannot be published because the dataverse it is in has not been published.

Delete Dataverse

Are you sure you want to delete your dataverse? You cannot undelete this dataverse.

Advanced Search

1 to 10 of 55 Results
Gzip Archive - 615.1 KB - MD5: 56ca94430aa10edd82f69b28d9514d85
Original dataSupplementary documentation
Pirminio apdorojimo SPSS sintaksės failai. Jei norite gauti pirminio apdorojimo SPSS komandų sintaksę, rašykite data@ktu.lt = Pre-processing syntax files in SPSS format. If you would like to get the pre-processing syntaxes in SPSS format, write to data@ktu.lt.
Tabular Data - 1.3 MB - 276 Variables, 1828 Observations - UNF:6:CUnvK66WAYwcGV/Ur74ivA==
DataSurvey
LiDA sutvarkyti duomenys: pakeisti kintamųjų vardai; pakeisti kintamųjų pavadinimai; pakeistos kintamųjų žymės; pakeista viena atsakymų kodavimo sistema (Multiple Response) į kitą atsakymų kodavimo sistemą (Multiple Dichotomy); sutvarkytas trūkstamų reikšmių žymėjimas; sukurti iš...
Gzip Archive - 49.2 KB - MD5: eded3a9b8d5ca5b295b64a8b4767f45a
Supplementary documentation
LiDA vidiniai dokumentai, susiję su publikuotu duomenų rinkiniu, prie kurių prieiga nesuteikiama = LiDA internal documents related to the published dataset, to which access is not provided.
Adobe PDF - 374.4 KB - MD5: c46c8f8e72c4184ca00dba3b161035a0
Documentation
Klausimynas = Questionnaire
Add Data

Log in to create a dataverse or add a dataset.

Share Dataverse

Share this dataverse on your favorite social media networks.

Link Dataverse
Reset Modifications

Are you sure you want to reset the selected metadata fields? If you do this, any customizations (hidden, required, optional) you have done will no longer appear.