Dataverse kolekcijoje „Tarptautinė socialinio tyrimo programa“ talpinami nuo 2010 m. Lietuvoje vykdomų Tarptautinės socialinio tyrimo programos (TSTP) apklausų duomenys.

TSTP yra tarptautinio bendradarbiavimo programa kasmet atliekanti apklausas įvairiomis socialiniams mokslams aktualiomis temomis. 1984 m. ją įkūrė Australijos, Vokietijos, Didžiosios Britanijos ir JAV narės steigėjos ir nuo to laiko TSTP priklauso nariai, atstovaujantys įvairioms kultūroms visame pasaulyje. Programos instituciniais nariais, kurių kiekvienas atstovauja vienai šaliai, yra akademinės organizacijos, universitetai arba apklausų agentūros.


Dataverse collection “International Social Survey Programme” contains survey data of the International Social Survey Programme (ISSP) conducted in Lithuania from 2010.

The ISSP is a cross-national collaboration programme conducting annual surveys on diverse topics relevant to social sciences. Established in 1984 by its founding members Australia, Germany, Great Britain and the US, the ISSP has since included members covering various cultures around the globe. Its institutional members, each of them representing one nation, consist of academic organizations, universities, or survey agencies.

Featured Dataverses

In order to use this feature you must have at least one published dataverse.

Publish Dataverse

Are you sure you want to publish your dataverse? Once you do so it must remain published.

Publish Dataverse

This dataverse cannot be published because the dataverse it is in has not been published.

Delete Dataverse

Are you sure you want to delete your dataverse? You cannot undelete this dataverse.

Advanced Search

1 to 8 of 8 Results
Feb 18, 2022
Krupavičius, Algis; Butkevičienė, Eglė; Morkevičius, Vaidas; Šarkutė, Ligita; Telešienė, Audronė; Vaidelytė, Eglė; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "TSTP 2011: Sveikata ir sveikatos priežiūra I, Lietuva, 2011 m. lapkritis - gruodis = ISSP 2011: Health and Healthcare I, Lithuania, November - December 2011", https://hdl.handle.net/21.12137/LZQ77N, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:v1M/516uCGL0HzR46NMVfw== [fileUNF]
Tyrimo tikslas: ištirti Lietuvos gyventojų požiūrį į sveikatos apsaugos sistemą, nustatyti jų nuomonę apie prieinamumą prie paslaugų ir jų kokybę, įvertinti gyventojų gyvensenos ypatumus. Pagrindiniai nagrinėti klausimai: respondentų prašyta, kad jie vertindami savo gyvenimą past...
Feb 18, 2022
Butkevičienė, Eglė; Balžekienė, Aistė; Bartuškaitė, Miglė; Morkevičius, Vaidas; Šarkutė, Ligita; Telešienė, Audronė; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "TSTP 2013: Nacionalinė tapatybė III, Lietuva, 2013 m. spalis - lapkritis = ISSP 2013: National Identity III, Lithuania, October - November 2013", https://hdl.handle.net/21.12137/FQGGTT, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:dhCva/V7hj1EAkYdE9G/kQ== [fileUNF]
Tyrimo tikslas: ištirti Lietuvos gyventojų santykį su Lietuva bei požiūrį į joje gyvenančias įvairias žmonių grupes. Pagrindiniai nagrinėti klausimai: klausta, kiek respondentai jaučiasi artimi savo gyvenvietei, ar miestui, savo savivaldybei, Lietuvai ir Europai. Išvardinus dalyk...
Feb 18, 2022
Butkevičienė, Eglė; Balžekienė, Aistė; Morkevičius, Vaidas; Ražanauskaitė, Justina; Šarkutė, Ligita; Telešienė, Audronė; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "TSTP 2012: Šeima, darbas ir lyčių vaidmenys IV, Lietuva, 2013 m. sausis - vasaris = ISSP 2012: Family and Changing Gender Roles IV, Lithuania, January - February 2013", https://hdl.handle.net/21.12137/TW2B48, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:Nl5t7nt6eVLGvh0KKOnbVg== [fileUNF]
Tyrimo tikslas: ištirti Lietuvos gyventojų požiūrį į šeimą, vyrų ir moterų šeimyninių bei darbo vaidmenų derinimą. Pagrindiniai nagrinėti klausimai: norėta sužinoti Lietuvos gyventojų požiūrius į santuoką ir vaikus: ar dirbanti mama gali sukurti tokius pat šiltus ir tvirtus santy...
Feb 18, 2022
Krupavičius, Algis; Balžekienė, Aistė; Bartuškaitė, Miglė; Butkevičienė, Eglė; Telešienė, Audronė; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "TSTP 2014: Pilietiškumas II, Lietuva, 2015 m. kovas - balandis = ISSP 2014: Citizenship II, Lithuania, March - April 2015", https://hdl.handle.net/21.12137/KKSPG3, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:nfJwEHQ4izv1frw6eLCTAA== [fileUNF]
Tyrimo tikslas: ištirti Lietuvos gyventojų socialinį ir politinį aktyvumą bei požiūrį į piliečio ir valstybės santykį. Pagrindiniai nagrinėti klausimai: išvardijus įvairių galimų veiklų sąrašą, respondentų prašyta įvertinti, kiek yra svarbu visada balsuoti rinkimuose, niekada neb...
Feb 18, 2022
Krupavičius, Algis; Balžekienė, Aistė; Bartuškaitė, Miglė; Butkevičienė, Eglė; Telešienė, Audronė; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "TSTP 2015: Darbo orientacijos IV, Lietuva, 2015 m. spalis - gruodis = ISSP 2015: Work Orientation IV, Lithuania, October - December 2015", https://hdl.handle.net/21.12137/35A7Z2, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:LWCvSWDD7MwzerldZX2TPA== [fileUNF]
Tyrimo tikslas: ištirti Lietuvos gyventojų požiūrį į darbą, bedarbystę bei įvairias darbines situacijas. Pagrindiniai nagrinėti klausimai: respondentų teirautasi apie jų požiūrį į darbą: ar darbas jiems yra tik būdas uždirbti pinigų - nieko daugiau bei ar apklaustiesiems Lietuvos...
Feb 18, 2022
Telešienė, Audronė; Balžekienė, Aistė; Bartuškaitė, Miglė; Butkevičienė, Eglė; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "TSTP 2016: Valdžios vaidmuo V, Lietuva, 2016 m. birželis - rugpjūtis = ISSP 2016: Role of Government V, Lithuania, June - August 2016", https://hdl.handle.net/21.12137/4QC2WQ, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:LO0HJWutKsmCklxnhoJu3w== [fileUNF]
Tyrimo tikslas: ištirti Lietuvos gyventojų nuomonę apie valdžią bendrąja prasme bei išsiaiškinti kokių funkcijų įgyvendinimas turėtų būti valdžios atsakomybė. Pagrindiniai nagrinėti klausimai: teirautasi nuomonės, ar žmonės turi paklusti įstatymams be išimčių, ar yra išskirtinių...
Feb 14, 2022
Krupavičius, Algis; Butkevičienė, Eglė; Kriaučiūnaitė, Neringa; Morkevičius, Vaidas; Šarkutė, Ligita; Telešienė, Audronė; Vaidelytė, Eglė, 2022, "TSTP 2010: Aplinka III, 2010 m. lapkritis - 2011 m. vasaris = ISSP 2010: Environment III, November 2010 - February 2011", https://hdl.handle.net/21.12137/10WK9X, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:8KXHo19VQiY7QkqanCc7Og== [fileUNF]
Tyrimo tikslas: ištirti Lietuvos gyventojų požiūrį į aplinkosaugines problemas ir nustatyti jų nuomonę apie aplinkosauginių problemų poveikį visuomenei. Pagrindiniai nagrinėti klausimai: pirmiausiai norėta išsiaiškinti, kuri socialinė ekonominė problema šiandien Lietuvai yra pati...
Feb 14, 2022
Krupavičius, Algis; Butkevičienė, Eglė; Kriaučiūnaitė, Neringa; Morkevičius, Vaidas; Šarkutė, Ligita; Telešienė, Audronė; Vaidelytė, Eglė, 2022, "TSTP 2009: Socialinė nelygybė IV, Lietuva, 2010 m. lapkritis - 2011 m. vasaris = ISSP 2009: Social Inequality IV, Lithuania, November 2010 - February 2011", https://hdl.handle.net/21.12137/EYOECP, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:E01QWH2tpPw8HDifIoXfVA== [fileUNF]
Tyrimo tikslas: ištirti Lietuvos gyventojų požiūrį į socialinę nelygybę. Pagrindiniai nagrinėti klausimai: pirmiausia pateikus du klausimų blokus tirta respondentų nuomonė apie skirtingų veiksnių svarbą, norint gyvenime ko nors pasiekti. Aiškintasi nuomonė apie apklaustųjų Lietuv...
Add Data

Log in to create a dataverse or add a dataset.

Share Dataverse

Share this dataverse on your favorite social media networks.

Link Dataverse
Reset Modifications

Are you sure you want to reset the selected metadata fields? If you do this, any customizations (hidden, required, optional) you have done will no longer appear.