Dataverse kolekcijoje „Visuomenės sveikata“ talpinamos apklausos, tiriančios Lietuvos gyventojų požiūrį į sveikatą, jų gyvenseną ir elgesį, darantį įtaką sveikatai.


Dataverse collection “Public Health” contains surveys studying Lithuanian public opinion on health issues, lifestyles and behaviors that have an impact on public health.

Featured Dataverses

In order to use this feature you must have at least one published dataverse.

Publish Dataverse

Are you sure you want to publish your dataverse? Once you do so it must remain published.

Publish Dataverse

This dataverse cannot be published because the dataverse it is in has not been published.

Delete Dataverse

Are you sure you want to delete your dataverse? You cannot undelete this dataverse.

Advanced Search

1 to 4 of 4 Results
Mar 2, 2022
WIN/Gallup International asociacija = WIN/Gallup International Association, 2022, "Kasmetinis globalus pacientų ir gydytojų bendravimo vertinimas, 2011 m. birželis = The Annual Patient-Physician Global Communication Assessment, June 2011", https://hdl.handle.net/21.12137/GDDFDX, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:1Ay5YZac1JFTspNOU4uRrA== [fileUNF]
Tyrimo tikslas: išsiaiškinti Lietuvos gyventojų nuomonę apie gydytojų ir pacientų bendravimo ypatumus. Pagrindiniai nagrinėti klausimai: respondentų klausta prieš kiek mėnesių paskutinį kartą jie lankėsi pas gydytoją. Jei pas gydytoją lankėsi per paskutinius 12 mėnesių, prašyta n...
Mar 1, 2022
Butkevičienė, Eglė; Balžekienė, Aistė; Bartuškaitė, Miglė; Morkevičius, Vaidas; Ražanauskaitė, Justina; Šarkutė, Ligita; Telešienė, Audronė; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Vaistų ir maisto papildų vartojimas I, 2013 m. sausis - vasaris = The use of medication and food supplements I, January - February 2013", https://hdl.handle.net/21.12137/FWK4RV, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:uW0yV9P6gGFdtWD9u4LoDA== [fileUNF]
Tyrimo tikslas: išsiaiškinti Lietuvos gyventojų nuomonę apie vaistų ir papildų vartojimą. Pagrindiniai nagrinėti klausimai: respondentų teirautasi, ar dažnai per pastaruosius 12 mėn. jie vartojo receptinių, nereceptinių vaistų bei maisto papildų. Tiems, kurie naudojo maisto papil...
Mar 1, 2022
Butkevičienė, Eglė; Balžekienė, Aistė; Bartuškaitė, Miglė; Morkevičius, Vaidas; Šarkutė, Ligita; Telešienė, Audronė; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Vaistų ir maisto papildų vartojimas II, 2013 m. spalis - lapkritis = The use of medication and food supplements II, October - November 2013", https://hdl.handle.net/21.12137/HZU8KU, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:pZsCR1Pk8gYw1wXCo4UbsA== [fileUNF]
Tyrimo tikslas: išsiaiškinti Lietuvos gyventojų nuomonę apie vaistų ir papildų vartojimą. Pagrindiniai nagrinėti klausimai: respondentų teirautasi, ar jie apskritai dažnai serga bei ar jiems yra diagnozuota lėtinė liga. Toliau norėta sužinoti, ar dažnai per pastaruosius 12 mėn. j...
Feb 18, 2022 - Tarptautinė socialinio tyrimo programa = International Social Survey Programme
Krupavičius, Algis; Butkevičienė, Eglė; Morkevičius, Vaidas; Šarkutė, Ligita; Telešienė, Audronė; Vaidelytė, Eglė; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "TSTP 2011: Sveikata ir sveikatos priežiūra I, Lietuva, 2011 m. lapkritis - gruodis = ISSP 2011: Health and Healthcare I, Lithuania, November - December 2011", https://hdl.handle.net/21.12137/LZQ77N, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:v1M/516uCGL0HzR46NMVfw== [fileUNF]
Tyrimo tikslas: ištirti Lietuvos gyventojų požiūrį į sveikatos apsaugos sistemą, nustatyti jų nuomonę apie prieinamumą prie paslaugų ir jų kokybę, įvertinti gyventojų gyvensenos ypatumus. Pagrindiniai nagrinėti klausimai: respondentų prašyta, kad jie vertindami savo gyvenimą past...
Add Data

Log in to create a dataverse or add a dataset.

Share Dataverse

Share this dataverse on your favorite social media networks.

Link Dataverse
Reset Modifications

Are you sure you want to reset the selected metadata fields? If you do this, any customizations (hidden, required, optional) you have done will no longer appear.