Metrics
1,236 Downloads
Featured Dataverses

In order to use this feature you must have at least one published dataverse.

Publish Dataverse

Are you sure you want to publish your dataverse? Once you do so it must remain published.

Publish Dataverse

This dataverse cannot be published because the dataverse it is in has not been published.

Delete Dataverse

Are you sure you want to delete your dataverse? You cannot undelete this dataverse.

Advanced Search

1 to 10 of 57 Results
Feb 23, 2022 - Aplinkosauginių nuostatų ir elgsenos tyrimai = Environmental Attitudes and Behaviour Surveys
Telešienė, Audronė; Balžekienė, Aistė; Budžytė, Agnė; Rabitz, Florian; Zolubienė, Eimantė, 2022, "Socialinis klimato kaitos suvokimas Lietuvoje, 2018 m. spalis - lapkritis = Public Perceptions of Climate Change in Lithuania, October - November 2018", https://hdl.handle.net/21.12137/XDINKS, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:fRTg/sPBkGQBRkJ/YvVwOg== [fileUNF]
Tyrimo tikslas: ištirti Lietuvos gyventojų nuomonę apie klimato kaitos suvokimą. Pagrindiniai nagrinėti klausimai: respondentų klausta, kiek jie yra susirūpinę klimato kaita bei dėl kurio klimato kaitos poveikio jie nerimauja labiausiai. Toliau prašyta įvertinti, kiek yra stiprūs...
Nov 18, 2021 - Demography = Demografija
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2021, "Population of Cities and Towns in Lithuania (within Interwar and Contemporary Borders), 1897-1939 = Lietuvos (tarpukario ir dabartinėse ribose) miestų ir miestelių gyventojai, 1897-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/YFNZTT, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:kN1rjCHbIpkfznMLqQlGmw== [fileUNF]
This dataset contains data on population of cities and towns in Lithuania (within interwar and contemporary borders) in 1897-1939. Dataset "Population of Cities and Towns in Lithuania (within Interwar and Contemporary Borders), 1897-1939" was published implementing project "Histo...
Nov 18, 2021 - Demography = Demografija
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2021, "Population of Cities and Towns in Latvia (within Interwar Borders), 1897-1939 = Latvijos (tarpukario ribose) miestų ir miestelių gyventojai", https://hdl.handle.net/21.12137/Y7GYKI, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:MzOiYWCb5R3g7AID2ks8rQ== [fileUNF]
This dataset contains data on population of cities and towns in Latvia (within interwar borders) in 1897-1939. Dataset "Population of Cities and Towns in Latvia (within Interwar Borders), 1897-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations:...
Nov 18, 2021 - Demography = Demografija
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2021, "Population of Cities and Towns in Estonia (within Interwar Borders), 1897-1939 = Estijos (tarpukario ribose) miestų ir miestelių gyventojai, 1897-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/VIB1KE, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:hhCsddnY/MjRLwv1UX4ALw== [fileUNF]
This dataset contains data on population of cities and towns in Estonia (within interwar borders) in 1897-1939. Dataset "Population of Cities and Towns in Estonia (within Interwar Borders), 1897-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations...
Dec 29, 2021 - Demography = Demografija
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2021, "Population Movement in Vilnius Province (Belarus and Lithuania), 1897-1914 = Gyventojų judėjimas Vilniaus gubernijoje (Baltarusija ir Lietuva), 1897-1914 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/TXBEHA, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V4, UNF:6:wjr4f0NxhnZbre74z0hOFw== [fileUNF]
This dataset contains data on population movement (population, marriages, births, deaths, infant deaths (under 1 year), natural increase of population) in Estonia in Vilnius Province in 1897-1914. Dataset "Population Movement in Vilnius Province (Belarus and Lithuania), 1897-1914...
Mar 25, 2022 - Švietimas, mokslas ir technologijos = Education, Science and Technology
Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (MOSTA) = Research and Higher Education Monitoring and Analysis Centre (MOSTA), 2022, "Pasirengimas aukštojo mokslo studijoms: mokytojų tyrimas, 2017 m. balandis - rugsėjis = Preparing for Higher Education Studies: Teachers Survey, April - September, 2017", https://hdl.handle.net/21.12137/UP41CP, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:tLIwO3WvSRN8p6bmgJLiJg== [fileUNF]
Tyrimo tikslas: ištirti mokytojų požiūrį į moksleivių ir bakalaurantų pasirengimą studijoms aukštojoje mokykloje bei identifikuoti veiksnius, turinčius įtakos pasirengimo kokybei. Pagrindiniai nagrinėti klausimai: respondentų klausta, kokioje mokykloje dirba bei ar patinka būti m...
Mar 25, 2022 - Švietimas, mokslas ir technologijos = Education, Science and Technology
Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (MOSTA) = Research and Higher Education Monitoring and Analysis Centre (MOSTA), 2022, "Pasirengimas aukštojo mokslo studijoms: moksleivių tyrimas, 2017 m. balandis - gegužė = Preparing for Higher Education Studies: Pupils Survey, April - May, 2017", https://hdl.handle.net/21.12137/DT2T4P, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:RwuYnVkIpzOiDc/HEvfLmQ== [fileUNF]
Tyrimo tikslas: ištirti moksleivių požiūrį į pasirengimą studijoms aukštojoje mokykloje bei identifikuoti veiksnius, turinčius įtakos pasirengimo kokybei. Pagrindiniai nagrinėti klausimai: respondentų klausta, ar jiems svarbu mokantis siekti geriausių rezultatų. Pateikus klausimų...
Mar 25, 2022 - Švietimas, mokslas ir technologijos = Education, Science and Technology
Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (MOSTA) = Research and Higher Education Monitoring and Analysis Centre (MOSTA), 2022, "Pasirengimas aukštojo mokslo studijoms: magistrantų tyrimas, 2017 m. sausis - gegužė = Preparing for Higher Education Studies: Master Level Students Survey, January - May, 2017", https://hdl.handle.net/21.12137/GSYKPW, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:+ATBxZ3AJhy0amjq80iv9A== [fileUNF]
Tyrimo tikslas: ištirti Lietuvos aukštosiose mokyklose studijuojančių magistrantų požiūrį į pasirengimą studijoms ir identifikuoti veiksnius, turinčius įtakos pasirengimui. Pagrindiniai nagrinėti klausimai: respondentų prašyta nurodyti, kokia yra jų studijų (mokslo, meno) sritis....
Mar 25, 2022 - Švietimas, mokslas ir technologijos = Education, Science and Technology
Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (MOSTA) = Research and Higher Education Monitoring and Analysis Centre (MOSTA), 2022, "Pasirengimas aukštojo mokslo studijoms: dėstytojų tyrimas, 2017 m. sausis - vasaris = Preparing for Higher Education Studies: Lectures Survey, January - February, 2017", https://hdl.handle.net/21.12137/AKUYZM, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:jXds1VWiszLkvGBvP73trQ== [fileUNF]
Tyrimo tikslas: ištirti Lietuvos aukštosiose mokyklose dirbančių dėstytojų požiūrį į magistrantų pasirengimą studijoms ir identifikuoti veiksnius, turinčius įtakos pasirengimui. Pagrindiniai nagrinėti klausimai: respondentų prašyta nurodyti, kokią dalį laiko, skiriamo darbui aukš...
Mar 25, 2022 - Švietimas, mokslas ir technologijos = Education, Science and Technology
Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (MOSTA) = Research and Higher Education Monitoring and Analysis Centre (MOSTA), 2022, "Pasirengimas aukštojo mokslo studijoms: doktorantų tyrimas, 2017 m. sausis - balandis = Preparing for Higher Education Studies: Doctoral Students Survey, January - April, 2017", https://hdl.handle.net/21.12137/YTEL8B, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:6HmZi7Bhhdxu938uq44irw== [fileUNF]
Tyrimo tikslas: ištirti Lietuvos aukštosiose mokyklose studijuojančių doktorantų požiūrį į pasirengimą studijoms ir identifikuoti veiksnius, turinčius įtakos pasirengimui. Pagrindiniai nagrinėti klausimai: respondentų prašyta nurodyti, kada jie pradėjo studijuoti doktorantūroje b...
Add Data

Log in to create a dataverse or add a dataset.

Share Dataverse

Share this dataverse on your favorite social media networks.

Link Dataverse
Reset Modifications

Are you sure you want to reset the selected metadata fields? If you do this, any customizations (hidden, required, optional) you have done will no longer appear.