Metrics
1,236 Downloads

Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas (LiDA) yra virtuali skaitmeninė empirinių HSM duomenų kaupimo, ilgalaikio saugojimo ir sklaidos infrastruktūra, suteikianti prieigą prie daugiau nei 700 duomenų rinkinių. LiDA Lietuvos socialinių mokslų bendruomenei užtikrina prieigą prie tarptautinių ir nacionalinių duomenų išteklių lietuvių ir anglų kalbomis. Prieigai prie duomenų rinkinių naudojama ši Dataverse talpykla (kol kas ne visi duomenų rinkiniai prieinami, nes 2020-2022 m. vykdomas perkėlimo iš senos infrastruktūros projektas). LiDA saugomi daugelio svarbiausių mokslinių tarptautinių tyrimų vykdomų Lietuvoje – Europos socialinio tyrimo, Europos vertybių studijos, Europos rinkimų studijos ir Tarptautinės socialinio tyrimo programos – duomenys.

LiDA kuruoja Kauno technologijos universiteto Duomenų analizės ir archyvavimo centras (data.ktu.edu).


Lithuanian Data Archive for Social Sciences and Humanities (LiDA) is a virtual digital infrastructure for data acquisition, long-term preservation and dissemination. It provides access to more than 700 datasets. All the international and national data resources are documented in both Lithuanian and English. Access to the data is provided via this Dataverse repository (not all the datasets are available, as in 2020-2022 a migration project from the old infrastructure is being implemented). LiDA curates most of the data collected conducting the most important international social surveys in Lithuania – the European Social Survey, European Values Studies, European Election Studies and the International Social Research Program.

LiDA is hosted by the Centre for Data Analysis and Archiving of Kaunas University of Technology (data.ktu.edu).

Featured Dataverses

In order to use this feature you must have at least one published dataverse.

Publish Dataverse

Are you sure you want to publish your dataverse? Once you do so it must remain published.

Publish Dataverse

This dataverse cannot be published because the dataverse it is in has not been published.

Delete Dataverse

Are you sure you want to delete your dataverse? You cannot undelete this dataverse.

Advanced Search

1 to 10 of 820 Results
Gzip Archive - 31.8 KB - MD5: 9923ddeee4dcb035f5ce81058e9482e4
Pre-processing syntax
Pirminio apdorojimo SPSS sintaksės failai. Jei norite gauti pirminio apdorojimo SPSS komandų sintaksę, rašykite data@ktu.lt {lit} = Pre-processing syntax files in SPSS format. If you would like to get the pre-processing syntaxes in SPSS format, write to data@ktu.lt. {eng}
Tabular Data - 1.9 MB - 337 Variables, 2109 Observations - UNF:6:5f86huhLBRrwlOGmNrJhrg==
DataSurvey
LiDA sutvarkyti duomenys: išversti į lietuvių kalbą kintamųjų pavadinimai ir kintamųjų žymės; išversti į lietuvių kalbą organizaciniai kintamieji; pašalinti EST 6 bangoje dalyvavusių šalių specifiniai kintamieji; sukurti organizaciniai kintamieji. LiDA duomenų apdorojimas atlikta...
Gzip Archive - 5.6 MB - MD5: bbc7f0064532b8abb13e282534d17384
Supplementary documentation
LiDA vidiniai dokumentai, susiję su publikuotu duomenų rinkiniu, prie kurių prieiga nesuteikiama {lit} = LiDA internal documents related to the published dataset, to which access is not provided. {eng}
Adobe PDF - 143.5 KB - MD5: 6776a7c755f15847748fb77f94b1a926
Documentation
Papildomas_klausimynas (lit) {lit} = Supplementary_Questionnaire (lit) {eng}
Adobe PDF - 149.3 KB - MD5: 23490577199cbdb888ff1c47ee4186cb
Documentation
Papildomas_klausimynas (rus) {lit} = Supplementary_Questionnaire (rus) {eng}
Add Data

Log in to create a dataverse or add a dataset.

Share Dataverse

Share this dataverse on your favorite social media networks.

Link Dataverse
Reset Modifications

Are you sure you want to reset the selected metadata fields? If you do this, any customizations (hidden, required, optional) you have done will no longer appear.