Metrics
1,236 Downloads

Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas (LiDA) yra virtuali skaitmeninė empirinių HSM duomenų kaupimo, ilgalaikio saugojimo ir sklaidos infrastruktūra, suteikianti prieigą prie daugiau nei 700 duomenų rinkinių. LiDA Lietuvos socialinių mokslų bendruomenei užtikrina prieigą prie tarptautinių ir nacionalinių duomenų išteklių lietuvių ir anglų kalbomis. Prieigai prie duomenų rinkinių naudojama ši Dataverse talpykla (kol kas ne visi duomenų rinkiniai prieinami, nes 2020-2022 m. vykdomas perkėlimo iš senos infrastruktūros projektas). LiDA saugomi daugelio svarbiausių mokslinių tarptautinių tyrimų vykdomų Lietuvoje – Europos socialinio tyrimo, Europos vertybių studijos, Europos rinkimų studijos ir Tarptautinės socialinio tyrimo programos – duomenys.

LiDA kuruoja Kauno technologijos universiteto Duomenų analizės ir archyvavimo centras (data.ktu.edu).


Lithuanian Data Archive for Social Sciences and Humanities (LiDA) is a virtual digital infrastructure for data acquisition, long-term preservation and dissemination. It provides access to more than 700 datasets. All the international and national data resources are documented in both Lithuanian and English. Access to the data is provided via this Dataverse repository (not all the datasets are available, as in 2020-2022 a migration project from the old infrastructure is being implemented). LiDA curates most of the data collected conducting the most important international social surveys in Lithuania – the European Social Survey, European Values Studies, European Election Studies and the International Social Research Program.

LiDA is hosted by the Centre for Data Analysis and Archiving of Kaunas University of Technology (data.ktu.edu).

Featured Dataverses

In order to use this feature you must have at least one published dataverse.

Publish Dataverse

Are you sure you want to publish your dataverse? Once you do so it must remain published.

Publish Dataverse

This dataverse cannot be published because the dataverse it is in has not been published.

Delete Dataverse

Are you sure you want to delete your dataverse? You cannot undelete this dataverse.

Advanced Search

11 to 20 of 820 Results
Adobe PDF - 149.2 KB - MD5: 2f9226164ae93748982100eb4ee3bc7f
Documentation
Papildomas_klausimynas (rus) {lit} = Supplementary_Questionnaire (rus) {eng}
Adobe PDF - 143.4 KB - MD5: af8773e58392db04fa8fd7ee3918c41a
Documentation
Papildomas_klausimynas (lit) {lit} = Supplementary_Questionnaire (lit) {eng}
Adobe PDF - 149.5 KB - MD5: 83e488b233562891064e60ff594b4f7d
Documentation
Papildomas_klausimynas (rus) {lit} = Supplementary_Questionnaire (rus) {eng}
Adobe PDF - 142.7 KB - MD5: c1c2064fdc55d8d4c4700fdbc9d9ac51
Documentation
Papildomas_klausimynas (lit) {lit} = Supplementary_Questionnaire (lit) {eng}
Gzip Archive - 83.5 KB - MD5: a6ec7d8ac1e65ed15f07d217d807e16f
Supplementary documentation
LiDA vidiniai dokumentai, susiję su publikuotu duomenų rinkiniu, prie kurių prieiga nesuteikiama = LiDA internal documents related to the published dataset, to which access is not provided.
Gzip Archive - 36.7 KB - MD5: a646944a0ef5d6024331013a6cd82660
Pre-processing syntax
Pirminio apdorojimo SPSS sintaksės failai. Jei norite gauti pirminio apdorojimo SPSS komandų sintaksę, rašykite data@ktu.lt = Pre-processing syntax files in SPSS format. If you would like to get the pre-processing syntaxes in SPSS format, write to data@ktu.lt.
Tabular Data - 2.4 MB - 415 Variables, 2250 Observations - UNF:6:9A1P6g/3+eQ6BoiXOUde0A==
DataSurvey
LiDA sutvarkyti duomenys: išversti į lietuvių kalbą kintamųjų pavadinimai ir kintamųjų žymės; išversti į lietuvių kalbą organizaciniai kintamieji; sutvarkytas trūkstamų reikšmių žymėjimas; pašalinti EST 7 bangoje dalyvavusių šalių specifiniai kintamieji; sukurti organizaciniai ki...
Adobe PDF - 3.8 MB - MD5: 5ae569ba9a5ac437ba6f895524cecd96
Documentation
Instrukcijos apklausėjams (lit) = Interviewers’ instructions (lit)
Gzip Archive - 19.4 MB - MD5: 04023db28015f59a6ee940ba4800a0e3
Supplementary documentation
LiDA vidiniai dokumentai, susiję su publikuotu duomenų rinkiniu, prie kurių prieiga nesuteikiama = LiDA internal documents related to the published dataset, to which access is not provided.
Add Data

Log in to create a dataverse or add a dataset.

Share Dataverse

Share this dataverse on your favorite social media networks.

Link Dataverse
Reset Modifications

Are you sure you want to reset the selected metadata fields? If you do this, any customizations (hidden, required, optional) you have done will no longer appear.