Metrics
2,841 Downloads

Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas (LiDA) yra virtuali skaitmeninė empirinių HSM duomenų kaupimo, ilgalaikio saugojimo ir sklaidos infrastruktūra, suteikianti prieigą prie daugiau nei 700 duomenų rinkinių. LiDA Lietuvos socialinių mokslų bendruomenei užtikrina prieigą prie tarptautinių ir nacionalinių duomenų išteklių lietuvių ir anglų kalbomis. Prieigai prie duomenų rinkinių naudojama ši Dataverse talpykla (kol kas ne visi duomenų rinkiniai prieinami, nes 2020-2023 m. vykdomas perkėlimo iš senos infrastruktūros projektas). LiDA saugomi daugelio svarbiausių mokslinių tarptautinių tyrimų vykdomų Lietuvoje – Europos socialinio tyrimo, Europos vertybių studijos, Europos rinkimų studijos ir Tarptautinės socialinio tyrimo programos – duomenys.

LiDA kuruoja Kauno technologijos universiteto Duomenų analizės ir archyvavimo centras (DAtA) (data.ktu.edu).


Lithuanian Data Archive for Social Sciences and Humanities (LiDA) is a virtual digital infrastructure for SSH data acquisition, long-term preservation and dissemination. It provides access to more than 700 datasets. All the international and national data resources are documented in both Lithuanian and English. Access to the data is provided via this Dataverse repository (not all the datasets are available, as in 2020-2023 a migration project from the old infrastructure is being implemented). LiDA curates most of the data collected conducting the most important international social surveys in Lithuania – the European Social Survey, European Values Studies, European Election Studies and the International Social Research Program.

LiDA is hosted by the Centre for Data Analysis and Archiving (DAtA) of Kaunas University of Technology (data.ktu.edu).

Featured Dataverses

In order to use this feature you must have at least one published dataverse.

Publish Dataverse

Are you sure you want to publish your dataverse? Once you do so it must remain published.

Publish Dataverse

This dataverse cannot be published because the dataverse it is in has not been published.

Delete Dataverse

Are you sure you want to delete your dataverse? You cannot undelete this dataverse.

Advanced Search

41 to 50 of 1,119 Results
Tabular Data - 369.5 KB - 11 Variables, 4614 Observations - UNF:6:rYT+rfhlhyk5dLXUiSxhug==
DataSurvey
Tyrimo duomenys = Survey data
Gzip Archive - 34.4 KB - MD5: 41593acb1d0ca0fc02d47b198259e527
Original dataPre-processing syntax
Duomenų depozitoriaus pateikti originalūs duomenys, ankstesnės duomenų versijos ir pirminio apdorojimo SPSS sintaksės failai. = Original data deposited by the depositor, previous versions of the data and pre-processing syntax files in SPSS format.
Gzip Archive - 488.5 KB - MD5: f74cf30006f763d71c32231932652e1d
Supplementary documentation
LiDA vidiniai dokumentai, susiję su publikuotu duomenų rinkiniu, prie kurių prieiga nesuteikiama = LiDA internal documents related to the published dataset, to which access is not provided.
Adobe PDF - 102.9 KB - MD5: b42b882e79c122694f5655277de4d397
Documentation
Klausimynas = Questionnaire
Gzip Archive - 32.7 KB - MD5: f9605b68e791aeb0d396a2628c429358
Original dataPre-processing syntax
Duomenų depozitoriaus pateikti originalūs duomenys, ankstesnės duomenų versijos ir pirminio apdorojimo SPSS sintaksės failai. = Original data deposited by the depositor, previous versions of the data and pre-processing syntax files in SPSS format.
Gzip Archive - 197.2 KB - MD5: d4947f6c9384356a220935b88ce9b3a4
Supplementary documentation
LiDA vidiniai dokumentai, susiję su publikuotu duomenų rinkiniu, prie kurių prieiga nesuteikiama = LiDA internal documents related to the published dataset, to which access is not provided.
Adobe PDF - 200.0 KB - MD5: b74ed25cd845f28ae7160aed07cc4149
Documentation
Klausimynas = Questionnaire
MS Excel Spreadsheet - 323.8 KB - MD5: ae2c76beb5efd45962c9ebe164e7605a
Documentation
List of the Seimas debates transcripts included in the dataset (version: 2023-05-10) = Seimo debatų stenogramų, įtrauktų į duomenų rinkinį, sąrašas (versija: 2023-05-10)
Gzip Archive - 152.3 KB - MD5: 8e87032e1867295437282700c496bddd
Original dataPre-processing syntax
Duomenų depozitoriaus pateikti originalūs duomenys, ankstesnės duomenų versijos ir pirminio apdorojimo SPSS sintaksės failai. Jei norite gauti depozitoriaus perduotą tyrimo duomenų failą, ankstesnes duomenų failų versijas SPSS formatu arba pirminio apdorojimo SPSS komandų sintaks...
Tabular Data - 163.5 KB - 52 Variables, 1007 Observations - UNF:6:TN+GFbkyO7C0ttQVyYQREA==
DataSurvey
Tyrimo duomenys = Survey data
Add Data

Log in to create a dataverse or add a dataset.

Share Dataverse

Share this dataverse on your favorite social media networks.

Link Dataverse
Reset Modifications

Are you sure you want to reset the selected metadata fields? If you do this, any customizations (hidden, required, optional) you have done will no longer appear.