Metrics
1,236 Downloads
Featured Dataverses

In order to use this feature you must have at least one published dataverse.

Publish Dataverse

Are you sure you want to publish your dataverse? Once you do so it must remain published.

Publish Dataverse

This dataverse cannot be published because the dataverse it is in has not been published.

Delete Dataverse

Are you sure you want to delete your dataverse? You cannot undelete this dataverse.

Advanced Search

1 to 10 of 69 Results
Jan 9, 2022 - Economy: agriculture, forestry and fishing = Ūkis: žemės, miškų ir vandens ūkis
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Yield of Winter and Summer Rye in Latvia, 1919-1939 = Žieminių ir vasarinių rugių derlingumas Latvijoje, 1919-1939", https://hdl.handle.net/21.12137/ERH5KD, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:s3WHSisxdKvR0nlZtjUSTQ== [fileUNF]
This dataset contains data on number of yield of winter and summer rye in Latvia in 1919-1939. Dataset "Yield of Winter and Summer Rye in Latvia, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Post-Com...
Jan 4, 2022 - Economy: agriculture, forestry and fishing = Ūkis: žemės, miškų ir vandens ūkis
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Yield of Winter and Summer Rye in Estonia, 1919-1939 = Žieminių ir vasarinių rugių derlingumas Estijoje, 1919-1939", https://hdl.handle.net/21.12137/IY4DOK, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:J82srdPp8ccQtToHJsq8Cg== [fileUNF]
This dataset contains data on number of yield of winter and summer rye in Estonia in 1919-1939. Dataset "Yield of Winter and Summer Rye in Estonia, 1919-1939 " was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Post-...
Jan 4, 2022 - Economy: agriculture, forestry and fishing = Ūkis: žemės, miškų ir vandens ūkis
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Yield of Potatoes in Latvia, 1919-1939 = Bulvių derlingumas Latvijoje, 1919-1939", https://hdl.handle.net/21.12137/X7EVWI, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:8fi6/9+D7yLd4R/mw/MYVQ== [fileUNF]
This dataset contains data on number of yield of potatoes in Latvia in 1919-1939. Dataset "Yield of Potatoes in Latvia, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Post-Communist Transformation in t...
Jan 9, 2022 - Economy: agriculture, forestry and fishing = Ūkis: žemės, miškų ir vandens ūkis
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Yield of Potatoes in Estonia, 1919-1939 = Bulvių derlingumas Estijoje, 1919-1939", https://hdl.handle.net/21.12137/YGH25S, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:Y5SGx8sjzlfIdgRqcHlKZA== [fileUNF]
This dataset contains data on number of yield of potatoes in Estonia in 1919-1939. Dataset "Yield of Potatoes in Estonia, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Post-Communist Transformation in...
Jan 9, 2022 - Economy: agriculture, forestry and fishing = Ūkis: žemės, miškų ir vandens ūkis
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Yield of Barley in Latvia, 1919-1939 = Miežių derlingumas Latvijoje, 1919-1939", https://hdl.handle.net/21.12137/KPHJCX, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:koRmQWsepD/j13VS/8g78Q== [fileUNF]
This dataset contains data on number of yield of barley in Latvia in 1919-1939. Dataset "Yield of Barley in Latvia, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Post-Communist Transformation in the B...
Jan 4, 2022 - Economy: agriculture, forestry and fishing = Ūkis: žemės, miškų ir vandens ūkis
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Yield of Barley in Estonia, 1919-1939 = Miežių derlingumas Estijoje, 1919-1939", https://hdl.handle.net/21.12137/ACMJLC, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:E/xGmBatRDx4cmyuDgDNpg== [fileUNF]
This dataset contains data on number of yield of barley in Estonia in 1919-1939. Dataset "Yield of Barley in Estonia, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Post-Communist Transformation in the...
Dec 22, 2021 - Aplinkosauginių nuostatų ir elgsenos tyrimai = Environmental Attitudes and Behaviour Surveys
Telešienė, Audronė; Boeve-de Pauw, Jelle; Goldman, Daphne; Hansmann, Ralph, 2021, "Studentų aplinkosauginis pilietiškumas technologiniame universitete, 2020 m. lapkritis – 2021 m. sausis = Students‘ Environmental Citizenship in Technological University, November 2020 - January 2021", https://hdl.handle.net/21.12137/RZJ0FL, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:UGiEaK7vKurn95Bd5OucBg== [fileUNF]
Tyrimo tikslas: įvertinti mokymo/-si intervencijos poveikį technologinio universiteto bakalauro studijų studentų aplinkosauginiam pilietiškumui. Pagrindiniai nagrinėti klausimai: pirmiausiai respondentų klausta, kuriame iš pasirenkamų KTU alternatyvių studijų modulių jie studijuo...
Jan 9, 2022 - Demography = Demografija
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2021, "Rate of Natural Increase of Population (per 1000 Population) in Lithuania, 1919-1939 = Natūrali gyventojų kaita (1000 gyventojų) Lietuvoje, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/GN0KNP, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V3, UNF:6:cGlKQ8UCf6hOuNF4mwBMYQ== [fileUNF]
This dataset contains data on natural increase rate of population (per 1000 population) in Lithuania in 1919-1939. Data in the cells (year by administrative region) were computed by multiplying the number of natural increase of population by 1000 and dividing by number of the mid...
Jan 9, 2022 - Demography = Demografija
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2021, "Rate of Natural Increase of Population (per 1000 Population) in Estonia, 1919-1939 = Natūrali gyventojų kaita (1000 gyventojų) Estijoje, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/ZPXFR2, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:XVo2ivfZzqbBx4Qnsax4tQ== [fileUNF]
This dataset contains data on natural increase rate of population (per 1000 population) in Estonia in 1919-1939. Data in the cells (year by administrative region) were computed by multiplying the number of natural increase of population by 1000 and dividing by number of the mid-y...
Apr 21, 2022 - Lietuvos nacionalinė rinkiminė studija = Lithuanian National Election Study
Ramonaitė, Ainė; Jastramskis, Mažvydas; Kavaliauskaitė, Jūratė; Morkevičius, Vaidas; Pukelis, Lukas; Ulinskaitė, Jogilė; Vaiginytė, Adelė; Vijeikis, Paulius, 2022, "Porinkiminė apklausa, 2021 m. sausis - vasaris = Post-Election Survey, January - February 2021", https://hdl.handle.net/21.12137/KVY7LE, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:CUnvK66WAYwcGV/Ur74ivA== [fileUNF]
Tyrimo tikslas: nustatyti Lietuvos gyventojų politines nuostatas ir rinkiminio elgesio tendencijas 2020 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose. Pagrindiniai nagrinėti klausimai: tyrimu siekta sistemiškai pažvelgti į Lietuvos gyventojų rinkiminio elgesio tendencijas ir veiksnius...
Add Data

Log in to create a dataverse or add a dataset.

Share Dataverse

Share this dataverse on your favorite social media networks.

Link Dataverse
Reset Modifications

Are you sure you want to reset the selected metadata fields? If you do this, any customizations (hidden, required, optional) you have done will no longer appear.