Metrics
1,236 Downloads
Featured Dataverses

In order to use this feature you must have at least one published dataverse.

Publish Dataverse

Are you sure you want to publish your dataverse? Once you do so it must remain published.

Publish Dataverse

This dataverse cannot be published because the dataverse it is in has not been published.

Delete Dataverse

Are you sure you want to delete your dataverse? You cannot undelete this dataverse.

Advanced Search

1 to 10 of 53 Results
Dec 27, 2021 - Economy: agriculture, forestry and fishing = Ūkis: žemės, miškų ir vandens ūkis
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2021, "Volume and Value of Crop Production in Vitebsk Province (Belarus, Latvia and Russia), 1897-1914 = Augalininkystės produkcijos apimtys ir vertė Vitebsko gubernijoje (Baltarusija, Latvija ir Rusija), 1897-1914 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/0XQBP9, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:T+uE9GhC99Tqr+3qynj0WA== [fileUNF]
This dataset contains data on number of volume and value of crop production in Vitebsk Province in 1897-1914. Dataset "Volume and Value of Crop Production in Vitebsk Province (Belarus, Latvia and Russia), 1897-1914" was published implementing project "Historical Sociology of Mode...
Dec 23, 2021 - Economy: agriculture, forestry and fishing = Ūkis: žemės, miškų ir vandens ūkis
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2021, "Volume and Value of Crop Production in Vilnius Province (Belarus and Lithuania), 1897-1914 = Augalininkystės produkcijos apimtys ir vertė Vilniaus gubernijoje (Baltarusija ir Lietuva), 1897-1914 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/QISYOI, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:BDBU0y4Hwk7z0IXrJgB5aA== [fileUNF]
This dataset contains data on number of volume and value of crop production in Vilnius Province in 1897-1914. Dataset "Volume and Value of Crop Production in Vilnius Province (Belarus and Lithuania), 1897-1914" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Re...
Dec 23, 2021 - Economy: agriculture, forestry and fishing = Ūkis: žemės, miškų ir vandens ūkis
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2021, "Volume and Value of Crop Production in Livonia Province (Estonia and Latvia), 1897-1914 = Augalininkystės produkcijos apimtys ir vertė Livliandijos gubernijoje (Estija ir Latvija), 1897-1914 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/OFRJRQ, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:789iYpIdFi5h9ccyYFi3gw== [fileUNF]
This dataset contains data on number of volume and value of crop production in Livonia Province in 1897-1914. Dataset "Volume and Value of Crop Production in Livonia Province (Estonia and Latvia), 1897-1914" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Resto...
Dec 23, 2021 - Economy: agriculture, forestry and fishing = Ūkis: žemės, miškų ir vandens ūkis
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2021, "Volume and Value of Crop Production in Kaunas Province (Belarus, Latvia and Lithuania), 1897-1914 = Augalininkystės produkcijos apimtys ir vertė Kauno gubernijoje (Baltarusija, Latvija ir Lietuva), 1897-1914 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/YWPNWW, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:z+owq9ffQwLYK1OHWBgDvw== [fileUNF]
This dataset contains data on number of volume and value of crop production in Kaunas Province in 1897-1914. Dataset "Volume and Value of Crop Production in Kaunas Province (Belarus, Latvia and Lithuania), 1897-1914" was published implementing project "Historical Sociology of Mod...
Dec 23, 2021 - Economy: agriculture, forestry and fishing = Ūkis: žemės, miškų ir vandens ūkis
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2021, "Volume and Value of Crop Production in Estonia Province (Estonia), 1897-1914 = Augalininkystės produkcijos apimtys ir vertė Estijos (Estliandijos) gubernijoje (Estija), 1897-1914 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/FRXNN2, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:xyxYudiaMrbR0jytoCfUfA== [fileUNF]
This dataset contains data on number of volume and value of crop production in Estonia Province in 1897-1914. Dataset "Volume and Value of Crop Production in Estonia Province (Estonia), 1897-1914" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a...
Dec 27, 2021 - Economy: agriculture, forestry and fishing = Ūkis: žemės, miškų ir vandens ūkis
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2021, "Volume and Value of Crop Production in Courland Province (Latvia), 1897-1914 = Augalininkystės produkcijos apimtys ir vertė Kuršo (Kurliandijos) gubernijoje (Latvija), 1897-1914 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/N2T6HI, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:hFOiN3R9mz/MemXVd2gYjw== [fileUNF]
This dataset contains data on number of volume and value of crop production in Courland Province in 1897-1914. Dataset "Volume and Value of Crop Production in Courland Province (Latvia), 1897-1914" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a...
Dec 21, 2021 - Viešosios nuomonės tyrimų centro barometras = Barometer of the Public Opinion Research Center
Viešosios nuomonės tyrimų centras prie Lietuvos mokslų akademijos filosofijos, sociologijos ir teisės instituto = Public Opinion Research Center at the Institute of Philosophy, Sociology and Law of the Lithuanian Academy of Sciences, 2021, "Viešosios nuomonės tyrimų centro barometras, 1990 m. spalis = Barometer of the Public Opinion Research Center, October 1990", https://hdl.handle.net/21.12137/IB2YXG, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V4, UNF:6:cah462MiT/elJbcfsws6IA== [fileUNF]
Tyrimo tikslas: išsiaiškinti Lietuvos gyventojų nuomonę aktualiais visuomenei klausimais, šalyje vykstant sparčiai politinei, socialinei bei ekonominei transformacijai. Pagrindiniai nagrinėti klausimai: teirautasi, ar respondentai pritaria Lietuvos Vyriausybės nutarimui dėl kovos...
Feb 23, 2022 - Social Development = Socialinė raida
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Total Annual Salary of Industrial Workers in Lithuania, 1919-1939 = Bendra pramonės darbininkų metinio atlyginimo suma Lietuvoje, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/PNEXKY, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:gA12zYlFzAZnR9wghOOylQ== [fileUNF]
This dataset contains data on total annual salary of industrial workers in Lithuania in 1919-1939. Dataset "Total Annual Salary of Industrial Workers in Lithuania, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative...
Feb 23, 2022 - Social Development = Socialinė raida
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Total Annual Salary of Industrial Workers in Latvia, 1919-1939 = Bendra pramonės darbininkų metinio atlyginimo suma Latvijoje, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/J2RA5A, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:FYctd6hjG+FzTx2UBSC2Ew== [fileUNF]
This dataset contains data on total annual salary of industrial workers in Latvia in 1919-1939. Dataset "Total Annual Salary of Industrial Workers in Latvia, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study...
Feb 23, 2022 - Social Development = Socialinė raida
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Total Annual Salary of Industrial Workers in Estonia, 1919-1939 = Bendra pramonės darbininkų metinio atlyginimo suma Estijoje, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/6TFDRZ, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:wSkAeXEcRe6n78Z9bfwhQQ== [fileUNF]
This dataset contains data on total annual salary of industrial workers in Estonia in 1919-1939. Dataset "Total Annual Salary of Industrial Workers in Estonia, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Stu...
Add Data

Log in to create a dataverse or add a dataset.

Share Dataverse

Share this dataverse on your favorite social media networks.

Link Dataverse
Reset Modifications

Are you sure you want to reset the selected metadata fields? If you do this, any customizations (hidden, required, optional) you have done will no longer appear.