Metrics
1,236 Downloads

Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas (LiDA) yra virtuali skaitmeninė empirinių HSM duomenų kaupimo, ilgalaikio saugojimo ir sklaidos infrastruktūra, suteikianti prieigą prie daugiau nei 700 duomenų rinkinių. LiDA Lietuvos socialinių mokslų bendruomenei užtikrina prieigą prie tarptautinių ir nacionalinių duomenų išteklių lietuvių ir anglų kalbomis. Prieigai prie duomenų rinkinių naudojama ši Dataverse talpykla (kol kas ne visi duomenų rinkiniai prieinami, nes 2020-2022 m. vykdomas perkėlimo iš senos infrastruktūros projektas). LiDA saugomi daugelio svarbiausių mokslinių tarptautinių tyrimų vykdomų Lietuvoje – Europos socialinio tyrimo, Europos vertybių studijos, Europos rinkimų studijos ir Tarptautinės socialinio tyrimo programos – duomenys.

LiDA kuruoja Kauno technologijos universiteto Duomenų analizės ir archyvavimo centras (data.ktu.edu).


Lithuanian Data Archive for Social Sciences and Humanities (LiDA) is a virtual digital infrastructure for data acquisition, long-term preservation and dissemination. It provides access to more than 700 datasets. All the international and national data resources are documented in both Lithuanian and English. Access to the data is provided via this Dataverse repository (not all the datasets are available, as in 2020-2022 a migration project from the old infrastructure is being implemented). LiDA curates most of the data collected conducting the most important international social surveys in Lithuania – the European Social Survey, European Values Studies, European Election Studies and the International Social Research Program.

LiDA is hosted by the Centre for Data Analysis and Archiving of Kaunas University of Technology (data.ktu.edu).

Featured Dataverses

In order to use this feature you must have at least one published dataverse.

Publish Dataverse

Are you sure you want to publish your dataverse? Once you do so it must remain published.

Publish Dataverse

This dataverse cannot be published because the dataverse it is in has not been published.

Delete Dataverse

Are you sure you want to delete your dataverse? You cannot undelete this dataverse.

Advanced Search

11 to 20 of 326 Results
Feb 2, 2022 - Prices = Kainos
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Annual Average Retail Prices of Food in Lithuania, 1913-1939 = Maisto produktų vidutinės metinės mažmeninės kainos Lietuvoje 1913-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/UN7JZ9, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:ibs13VXWWulJxsqwrbmZqw== [fileUNF]
This dataset contains data on annual average retail prices of food in Lithuania in 1919-1939. Dataset "Annual Average Retail Prices of Food in Lithuania, 1913-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of...
Feb 2, 2022 - Prices = Kainos
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Annual Average Retail Prices of Food in Tallinn (Estonia), 1913-1939 = Maisto produktų vidutinės metinės mažmeninės kainos Estijoje (Taline) 1913-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/WQ34KE, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:6vU/Yp8V9B7Kwoq8Z1E//g== [fileUNF]
This dataset contains data on annual average retail prices of food in Tallinn in 1919-1939. Dataset "Annual Average Retail Prices of Food in Tallinn (Estonia), 1913-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Stu...
Feb 2, 2022 - Prices = Kainos
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Annual Average Retail Prices of Non-Food Goods and Other Selected Services in Latvia, 1913-1939 = Ne maisto prekių ir kai kurių paslaugų vidutinės metinės mažmeninės kainos Latvijoje 1913-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/BHSV3V, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:W6V1dZlksCnB2/TvhIeJSQ== [fileUNF]
This dataset contains data on annual average retail prices of non-food goods and other selected services in Latvia in 1919-1939. Dataset "Annual Average Retail Prices of Non-Food Goods and Other Selected Services in Latvia, 1913-1939" was published implementing project "Historica...
Feb 2, 2022 - Prices = Kainos
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Annual Average Retail Prices of Non-Food Goods in Lithuania, 1913-1939 = Ne maisto prekių vidutinės metinės mažmeninės kainos Lietuvoje 1913-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/QFUBCC, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:eDESRdBxlCxplOd9w36RkQ== [fileUNF]
This dataset contains data on annual average retail prices of non-food goods in Lithuania in 1919-1939. Dataset "Annual Average Retail Prices of Non-Food Goods in Lithuania, 1913-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time C...
Feb 2, 2022 - Prices = Kainos
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Annual Average Retail Prices of Non-Food Goods in Tallinn (Estonia), 1913-1939 = Ne maisto prekių vidutinės metinės mažmeninės kainos Taline (Estijoje) 1913-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/BXXOQR, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:Nf4uT4UyZtX/USwu4v+4Tw== [fileUNF]
This dataset contains data on annual average retail prices of non-food goods in Tallinn in 1919-1939. Dataset "Annual Average Retail Prices of Non-Food Goods in Tallinn (Estonia), 1913-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-...
Apr 21, 2022 - Social Development = Socialinė raida
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Annual Salary of Agricultural Workers in Estonia, 1919-1939 = Žemės ūkio darbininkų metinis darbo užmokestis Estijoje, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/QR5RIR, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:T0rZJo4V/0n5cGVz0ck/Ew== [fileUNF]
This dataset contains data on annual salary of agricultural workers in Estonia in 1919-1939. Dataset "Annual Salary of Agricultural Workers in Estonia, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Po...
Apr 21, 2022 - Social Development = Socialinė raida
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Annual Salary of Agricultural Workers in Latvia, 1919-1939 = Žemės ūkio darbininkų metinis darbo užmokestis Latvijoje, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/KMER3D, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:RuJ/7n+6UzRh4d/uspM4aw== [fileUNF]
This dataset contains data on annual salary of agricultural workers in Latvia in 1919-1939. Dataset "Annual Salary of Agricultural Workers in Latvia, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Post...
Apr 21, 2022 - Social Development = Socialinė raida
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Annual Salary of Agricultural Workers in Lithuania, 1919-1939 = Žemės ūkio darbininkų metinis darbo užmokestis Lietuvoje, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/UIXEDP, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:2d9paY5msKe/9FJjtatrJw== [fileUNF]
This dataset contains data on annual salary of agricultural workers in Lithuania in 1919-1939. Dataset "Annual Salary of Agricultural Workers in Lithuania, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study o...
Apr 21, 2022 - Social Development = Socialinė raida
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Morkevičius, Vaidas; Markevičiūtė, Jurgita; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Annual Salary of Industrial Workers in Courland, Estonia, Kaunas, Livonia, Suwalki, Vilnius, Vitebsk Provinces (Belarus, Estonia, Latvia, Lithuania, Poland and Russia), 1897-1914 = Pramonės darbininkų metinis darbo užmokestis Kuršo (Kurliandijos), Estijos (Estliandijos), Lifliandijos, Suvalkų, Vilniaus, Vitebsko gubernijose (Baltarusija, Estija, Latvija Lietuva, Lenkija ir Rusija), 1897-1914 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/X8TGIM, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:Ov/wERcFTrYWonpxVmkDLQ== [fileUNF]
This dataset contains data on annual salary of industrial workers in Courland, Estonia, Kaunas, Livonia, Suwalki, Vilnius, Vitebsk Provinces in 1897-1914. Dataset "Annual Salary of Industrial Workers in Courland, Estonia, Kaunas, Livonia, Suwalki, Vilnius, Vitebsk Provinces, (Bel...
Apklausų duomenys = Survey data logo
Sep 24, 2021
Visuomenės nuomonės apklausų ir tyrimų duomenų rinkiniai yra didžiausia ir dažniausiai naudojama duomenų archyvų kolekcija. Didžiąją dalį šios kolekcijos sudaro kitų mokslininkų ir tyrėjų jau įgyvendintų tyrimų duomenys, kuriuos kiti vartotojai gali naudoti atlikdami savo antrinę...
Add Data

Log in to create a dataverse or add a dataset.

Share Dataverse

Share this dataverse on your favorite social media networks.

Link Dataverse
Reset Modifications

Are you sure you want to reset the selected metadata fields? If you do this, any customizations (hidden, required, optional) you have done will no longer appear.