Metrics
1,236 Downloads

Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas (LiDA) yra virtuali skaitmeninė empirinių HSM duomenų kaupimo, ilgalaikio saugojimo ir sklaidos infrastruktūra, suteikianti prieigą prie daugiau nei 700 duomenų rinkinių. LiDA Lietuvos socialinių mokslų bendruomenei užtikrina prieigą prie tarptautinių ir nacionalinių duomenų išteklių lietuvių ir anglų kalbomis. Prieigai prie duomenų rinkinių naudojama ši Dataverse talpykla (kol kas ne visi duomenų rinkiniai prieinami, nes 2020-2022 m. vykdomas perkėlimo iš senos infrastruktūros projektas). LiDA saugomi daugelio svarbiausių mokslinių tarptautinių tyrimų vykdomų Lietuvoje – Europos socialinio tyrimo, Europos vertybių studijos, Europos rinkimų studijos ir Tarptautinės socialinio tyrimo programos – duomenys.

LiDA kuruoja Kauno technologijos universiteto Duomenų analizės ir archyvavimo centras (data.ktu.edu).


Lithuanian Data Archive for Social Sciences and Humanities (LiDA) is a virtual digital infrastructure for data acquisition, long-term preservation and dissemination. It provides access to more than 700 datasets. All the international and national data resources are documented in both Lithuanian and English. Access to the data is provided via this Dataverse repository (not all the datasets are available, as in 2020-2022 a migration project from the old infrastructure is being implemented). LiDA curates most of the data collected conducting the most important international social surveys in Lithuania – the European Social Survey, European Values Studies, European Election Studies and the International Social Research Program.

LiDA is hosted by the Centre for Data Analysis and Archiving of Kaunas University of Technology (data.ktu.edu).

Featured Dataverses

In order to use this feature you must have at least one published dataverse.

Publish Dataverse

Are you sure you want to publish your dataverse? Once you do so it must remain published.

Publish Dataverse

This dataverse cannot be published because the dataverse it is in has not been published.

Delete Dataverse

Are you sure you want to delete your dataverse? You cannot undelete this dataverse.

Advanced Search

21 to 30 of 326 Results
Dec 22, 2021Apklausų duomenys = Survey data
Dataverse kolekcijoje „Aplinkosauginių nuostatų ir elgsenos tyrimai” talpinamos apklausos, kuriomis siekiama išanalizuoti skirtingų populiacijų požiūrius į aplinką, ekologines vertybes, aplinkai draugišką elgseną, taip pat klimato kaitos suvokimą, požiūrį į klimato kaitą, klimato...
Apr 21, 2022 - Social Development = Socialinė raida
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Average Daily Wage of Day Agricultural Workers in Courland Province (Latvia), 1897-1914 = Padienių žemės ūkio darbininkų vidutinis dienos darbo užmokestis Kuršo (Kurliandijos) gubernijoje (Latvija), 1897-1914 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/XKCOG4, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:/nbgmwsT3YTVmT1h/mwzqQ== [fileUNF]
This dataset contains data on average daily wage of day agricultural workers in Courland Province in 1897-1914. Dataset "Average Daily Wage of Day Agricultural Workers in Courland Province (Latvia), 1897-1914" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Res...
Apr 21, 2022 - Social Development = Socialinė raida
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Average Daily Wage of Day Agricultural Workers in Estonia Province (Estonia), 1897-1914 = Padienių žemės ūkio darbininkų vidutinis dienos darbo užmokestis Estijos (Estliandijos) gubernijoje (Estija), 1897-1914 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/OSS2YB, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:EhkABvGbk9fq3Vhceh1QrQ== [fileUNF]
This dataset contains data on average daily wage of day agricultural workers in Estonia Province in 1897-1914. Dataset "Average Daily Wage of Day Agricultural Workers in Estonia Province (Estonia), 1897-1914" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Rest...
Apr 21, 2022 - Social Development = Socialinė raida
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Average Daily Wage of Day Agricultural Workers in Estonia, 1919-1939 = Padienių žemės ūkio darbininkų vidutinis dienos darbo užmokestis Estijoje, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/OKW1YJ, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:+XkSKIY81Eh/CPeCIvIhBw== [fileUNF]
This dataset contains data on average daily wage of day agricultural workers in Estonia in 1919-1939. Dataset "Average Daily Wage of Day Agricultural Workers in Estonia, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Compa...
Apr 21, 2022 - Social Development = Socialinė raida
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Average Daily Wage of Day Agricultural Workers in Kaunas Province (Belarus, Latvia and Lithuania), 1897-1914 = Padienių žemės ūkio darbininkų vidutinis dienos darbo užmokestis Kauno gubernijoje (Baltarusija, Latvija ir Lietuva), 1897-1914 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/9GNDCS, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:ddZJWWRbeI8DsdFcb08OFg== [fileUNF]
This dataset contains data on average daily wage of day agricultural workers in Kaunas Province in 1897-1914. Dataset "Average Daily Wage of Day Agricultural Workers in Kaunas Province (Belarus, Latvia and Lithuania), 1897-1914 " was published implementing project "Historical Soc...
Apr 21, 2022 - Social Development = Socialinė raida
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Average Daily Wage of Day Agricultural Workers in Latvia, 1919-1939 = Padienių žemės ūkio darbininkų vidutinis dienos darbo užmokestis Latvijoje, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/SFILNE, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:mFUuV9W3wW7S9rNelIUvSw== [fileUNF]
This dataset contains data on average daily wage of day agricultural workers in Latvia in 1919-1939. Dataset "Average Daily Wage of Day Agricultural Workers in Latvia, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Compara...
Apr 21, 2022 - Social Development = Socialinė raida
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Average Daily Wage of Day Agricultural Workers in Lithuania, 1919-1939 = Padienių žemės ūkio darbininkų vidutinis dienos darbo užmokestis Lietuvoje, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/GWEP2X, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:UspiM9ts+BIPLoRyhS3P1A== [fileUNF]
This dataset contains data on average daily wage of day agricultural workers in Lithuania in 1919-1939. Dataset "Average Daily Wage of Day Agricultural Workers in Lithuania, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time C...
Apr 21, 2022 - Social Development = Socialinė raida
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Average Daily Wage of Day Agricultural Workers in Livonia Province (Estonia and Latvia), 1897-1914 = Padienių žemės ūkio darbininkų vidutinis dienos darbo užmokestis Lifliandijos gubernijoje (Estija ir Latvija), 1897-1914 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/KTOMBL, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:8gIVglksnlD2Mx3RtTJBtg== [fileUNF]
This dataset contains data on average daily wage of day agricultural workers in Livonia Province in 1897-1914. Dataset "Average Daily Wage of Day Agricultural Workers in Livonia Province (Estonia and Latvia), 1897-1914" was published implementing project "Historical Sociology of...
Apr 21, 2022 - Social Development = Socialinė raida
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Average Daily Wage of Day Agricultural Workers in Suwalki Province (Lithuania and Poland), 1897-1914 = Padienių žemės ūkio darbininkų vidutinis dienos darbo užmokestis Suvalkų gubernijoje (Lietuva ir Lenkija), 1897-1914 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/GH1OJD, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:Hrj9clVz67WyY+g6VgRe+Q== [fileUNF]
This dataset contains data on average daily wage of day agricultural workers in Suwalki Province in 1897-1914. Dataset "Average Daily Wage of Day Agricultural Workers in Suwalki Province (Lithuania and Poland), 1897-1914" was published implementing project "Historical Sociology o...
Apr 21, 2022 - Social Development = Socialinė raida
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Average Daily Wage of Day Agricultural Workers in Vilnius Province (Belarus and Lithuania), 1897-1914 = Padienių žemės ūkio darbininkų vidutinis dienos darbo užmokestis Vilniaus gubernijoje (Baltarusija ir Lietuva), 1897-1914 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/4UDL50, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:vMjteWSRR+UZzKTXpS7zkQ== [fileUNF]
This dataset contains data on average daily wage of day agricultural workers in Vilnius Province in 1897-1914. Dataset "Average Daily Wage of Day Agricultural Workers in Vilnius Province (Belarus and Lithuania), 1897-1914" was published implementing project "Historical Sociology...
Add Data

Log in to create a dataverse or add a dataset.

Share Dataverse

Share this dataverse on your favorite social media networks.

Link Dataverse
Reset Modifications

Are you sure you want to reset the selected metadata fields? If you do this, any customizations (hidden, required, optional) you have done will no longer appear.