Metrics
1,236 Downloads
Featured Dataverses

In order to use this feature you must have at least one published dataverse.

Publish Dataverse

Are you sure you want to publish your dataverse? Once you do so it must remain published.

Publish Dataverse

This dataverse cannot be published because the dataverse it is in has not been published.

Delete Dataverse

Are you sure you want to delete your dataverse? You cannot undelete this dataverse.

Advanced Search

1 to 10 of 627 Results
May 23, 2022 - Europos socialinio tyrimo 6 banga (2012) = European Social Survey Round 6 (2012)
Krupavičius, Algis; Morkevičius, Vaidas; Telešienė, Audronė; Šarkutė, Ligita; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "EST6, metodologinių testų klausimyno duomenys, Lietuva, 2013 m. gegužė - rugpjūtis {lit} = ESS6, Methodological Tests Questionnaire Data, Lithuania, May - August 2013 {eng}", https://hdl.handle.net/21.12137/ZCF10Y, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:VBEzOeF1KIVJqOlWtjsEBA== [fileUNF]
Šiame duomenų rinkinyje pateikiami Europos socialinio tyrimo 6 bangos vykdytos Lietuvoje metodologinių testų klausimyno duomenys. Duomenų rinkinį sudarė tyrimą vykdžiusi organizacija UAB „Baltijos tyrimai“, o jį sutvarkė EST Nacionalinis koordinatorius Lietuvoje ir Lietuvos HSM d...
Gzip Archive - 2.2 KB - MD5: 5a77cef97c0081941d88c9671072138a
Pre-processing syntax
Pirminio apdorojimo SPSS sintaksės failai. Jei norite gauti pirminio apdorojimo SPSS komandų sintaksę, rašykite data@ktu.lt {lit} = Pre-processing syntax files in SPSS format. If you would like to get the pre-processing syntaxes in SPSS format, write to data@ktu.lt. {eng}
Tabular Data - 361.2 KB - 43 Variables, 2109 Observations - UNF:6:VBEzOeF1KIVJqOlWtjsEBA==
DataSurvey
LiDA sutvarkyti duomenys: išversti į lietuvių kalbą kintamųjų pavadinimai ir kintamųjų žymės; pašalinti specifiniai kintamieji; sukurti organizaciniai kintamieji. LiDA duomenų apdorojimas atliktas naudojant SPSS komandų sintaksę. Jei norite gauti ankstesnes duomenų failų versijas...
Gzip Archive - 443.5 KB - MD5: 43479038369a5c70bffcc1bd981cb5aa
Supplementary documentation
LiDA vidiniai dokumentai, susiję su publikuotu duomenų rinkiniu, prie kurių prieiga nesuteikiama {lit} = LiDA internal documents related to the published dataset, to which access is not provided. {eng}
Adobe PDF - 143.5 KB - MD5: 6776a7c755f15847748fb77f94b1a926
Documentation
Papildomas_klausimynas (lit) {lit} = Supplementary_Questionnaire (lit) {eng}
Adobe PDF - 149.3 KB - MD5: 23490577199cbdb888ff1c47ee4186cb
Documentation
Papildomas_klausimynas (rus) {lit} = Supplementary_Questionnaire (rus) {eng}
Adobe PDF - 143.5 KB - MD5: 6689fb0c958773c72b68c09369def600
Documentation
Papildomas_klausimynas (lit) {lit} = Supplementary_Questionnaire (lit) {eng}
Add Data

Log in to create a dataverse or add a dataset.

Share Dataverse

Share this dataverse on your favorite social media networks.

Link Dataverse
Reset Modifications

Are you sure you want to reset the selected metadata fields? If you do this, any customizations (hidden, required, optional) you have done will no longer appear.