Metrics
2,555 Downloads
Featured Dataverses

In order to use this feature you must have at least one published dataverse.

Publish Dataverse

Are you sure you want to publish your dataverse? Once you do so it must remain published.

Publish Dataverse

This dataverse cannot be published because the dataverse it is in has not been published.

Delete Dataverse

Are you sure you want to delete your dataverse? You cannot undelete this dataverse.

Advanced Search

1 to 9 of 9 Results
Mar 24, 2023 - Demografija = Demography
Vaskela, Gediminas, 2023, "Literacy of the Population Aged 9-49 in Lithuania, September 1923 and April 1941", https://hdl.handle.net/21.12137/S0UBFP, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:48GThPBMeDkJD6MD/LRbDQ== [fileUNF]
This dataset contains data on literacy of the Lithuanian population aged 9-49 in 1921 and 1941.
Mar 22, 2023 - Kultūrinio gyvenimo tyrimai = Surveys of Cultural Life
Lithuanian Council for Culture, 2023, "Participation in Culture and Satisfaction with Cultural Services in Lithuania, February - April 2017", https://hdl.handle.net/21.12137/IMWMHU, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:tZBEnRViLxr8eIMQRdc2DQ== [fileUNF]
The purpose of the study: to analyse Lithuanian residents opinion about the accessibility and quality of cultural products and services and to assess the level of the population’s consumption of cultural products and services and participation in the cultural activities. Major in...
Mar 22, 2023 - Kultūrinio gyvenimo tyrimai = Surveys of Cultural Life
Lithuanian Council for Culture, 2023, "Participation in Culture and Satisfaction with Cultural Services in Lithuania, January 2014", https://hdl.handle.net/21.12137/WMI8MC, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:db4i9dogBNB7VPIzurYgIA== [fileUNF]
The purpose of the study: to analyse Lithuanian residents opinion about the accessibility and quality of cultural products and services and to assess the level of the population’s consumption of cultural products and services and participation in the cultural activities. Major in...
Mar 20, 2023 - Kultūrinio gyvenimo tyrimai = Surveys of Cultural Life
Lithuanian Council for Culture, 2023, "Participation in Culture and Satisfaction with Cultural Services in Lithuania, June - September 2020", https://hdl.handle.net/21.12137/SINSYT, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:o0AhPCGkwC/Xml6VTweO8w== [fileUNF]
The purpose of the study: to analyse Lithuanian residents opinion about the accessibility and quality of cultural products and services and to assess the level of the population’s consumption of cultural products and services and participation in the cultural activities. Major in...
Jan 23, 2023 - Tarptautinė socialinio tyrimo programa = International Social Survey Programme
Telešienė, Audronė; Balžekienė, Aistė; Budžytė, Agnė; Zolubienė, Eimantė, 2023, "ISSP 2020: Environment IV, November 2022", https://hdl.handle.net/21.12137/RINOXY, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1
The purpose of the study: to analyse Lithuanian residents opinion about environmental problems and its effect to society. Major investigated questions: pirmiausiai norėta išsiaiškinti, kuri socialinė ekonominė problema šiandien Lietuvai yra pati svarbiausia ir yra antra pagal sva...
Jan 18, 2023Švietimo duomenys = Educational Data
Dataverse kolekcijoje "Švietimo istorinė statistika" talpinami duomenys apie Lietuvos mokymo įstaigų, mokinių ir studentų skaičių; mokymo įstaigų ir aukštųjų mokyklų personalo skaičių, gyventojų raštingumą ir išsilavinimą, mokslą ir pan. Dataverse collection "Historical Statistic...
Jan 18, 2023Švietimo duomenys = Educational Data
Dataverse kolekcijoje „Nacionaliniai mokinių pasiekimų tyrimai” talpinami nuo 2002 m. Lietuvoje vykdomų Nacionalinių mokinių pasiekimų tyrimų (NMPT) duomenys. NMPT yra šalies mastu vykdomi bendrąjį ugdymą teikiančių mokyklų mokinių mokymosi pasiekimų tyrimai, kurių rezultatai nau...
Jan 6, 2023 - Lietuvos vaikai ir jaunimas = Lithuanian Children and Youth
Erentaitė, Rasa; Vosylis, Rimantas; Raižienė, Saulė; Simonaitienė, Berita; Augustinienė, Aldona, 2023, "Goals Lab: Adolescent Survey, October 2019 - April 2021", https://hdl.handle.net/21.12137/ZEDFY7, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1
The purpose of the study: to explore the development of 15-16-year-olds' ability to set goals for their future, match them with their achievements, and cope with a rapidly changing and contrasting social and economic environment. The key tasks of this study were: (1) to identify...
Jan 6, 2023Apklausų duomenys = Survey Data
Dataverse kolekcijoje „Lietuvos vaikai ir jaunimas” talpinamos apklausos, tiriančios Lietuvos gyventojų nuomonę apie vaikų bei jaunimo situaciją bei pačios jaunosios kartos požiūrį į mokymąsi, laisvalaikį bei darbą. Dataverse collection “Lithuanian Children and Youth” contains su...
Add Data

Log in to create a dataverse or add a dataset.

Share Dataverse

Share this dataverse on your favorite social media networks.

Link Dataverse
Reset Modifications

Are you sure you want to reset the selected metadata fields? If you do this, any customizations (hidden, required, optional) you have done will no longer appear.