Metrics
4,133 Downloads
Featured Dataverses

In order to use this feature you must have at least one published dataverse.

Publish Dataverse

Are you sure you want to publish your dataverse? Once you do so it must remain published.

Publish Dataverse

This dataverse cannot be published because the dataverse it is in has not been published.

Delete Dataverse

Are you sure you want to delete your dataverse? You cannot undelete this dataverse.

Advanced Search

1 to 10 of 12 Results
Survey Data = Apklausų duomenys logo
Sep 24, 2021
Visuomenės nuomonės apklausų ir tyrimų duomenų rinkiniai yra didžiausia ir dažniausiai archyvų vartotojų naudojama duomenų kolekcija. Didžiąją dalį šios kolekcijos sudaro kitų mokslininkų ir tyrėjų jau įgyvendintų tyrimų duomenys, kuriuos kiti vartotojai gali naudoti atlikdami sa...
Oct 28, 2021Survey Data = Apklausų duomenys
Dataverse collection “Monitoring Social Problems” contains surveys studying public opinion about social policy and social issues. Dataverse kolekcijoje „Socialinių problemų stebėsena“ talpinamos apklausos, tiriančios gyventojų nuomonę apie vykdomą socialinę politiką bei socialine...
Lithuanian National Election Study = Lietuvos nacionalinė rinkiminė studija logo
Nov 16, 2021Election Studies = Rinkimų studijos
Dataverse collection “Lithuanian National Election Study” contains surveys studying electoral behaviour and socio-political attitudes of Lithuanian voters conducted as part of the Lithuanian national election study. Further information about the Lithuanian national election study...
International Social Survey Programme = Tarptautinė socialinio tyrimo programa logo
Dec 31, 2021Survey Data = Apklausų duomenys
Dataverse collection “International Social Survey Programme” contains survey data of the International Social Survey Programme (ISSP) conducted in Lithuania from 2010. The ISSP is a cross-national collaboration programme conducting annual surveys on diverse topics relevant to soc...
Dec 22, 2021Survey Data = Apklausų duomenys
Dataverse collection “Environmental Attitudes and Behaviour Surveys” contains surveys which aim to analyze environmental attitudes, environmental values, environmentally significant behaviors of different populations, as well as climate change perceptions, climate change attitude...
Oct 19, 2021Survey Data = Apklausų duomenys
Dataverse collection “Elections Studies” contains surveys studying electoral behaviour and socio-political attitudes of Lithuanian voters at the time of the local and national elections. Dataverse kolekcijoje „Rinkimų studijos“ talpinamos apklausos, tiriančios Lietuvos rinkėjų ri...
Oct 6, 2021Survey Data = Apklausų duomenys
Dataverse collection “Brand Lithuania Surveys” contains surveys conducted in Lithuania and foreign countries studying evaluations and knowledge about Lithuania and its inhabitants. Dataverse kolekcijoje „Lietuvos įvaizdžio tyrimai“ talpinamos apklausos, tiriančios Lietuvos ir užs...
Add Data

Log in to create a dataverse or add a dataset.

Share Dataverse

Share this dataverse on your favorite social media networks.

Link Dataverse
Reset Modifications

Are you sure you want to reset the selected metadata fields? If you do this, any customizations (hidden, required, optional) you have done will no longer appear.