Skip to main content
Metrics
747 Downloads

Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas (LiDA) yra virtuali skaitmeninė empirinių HSM duomenų kaupimo, ilgalaikio saugojimo ir sklaidos infrastruktūra, suteikianti prieigą prie daugiau nei 700 duomenų rinkinių. LiDA Lietuvos socialinių mokslų bendruomenei užtikrina prieigą prie tarptautinių ir nacionalinių duomenų išteklių lietuvių ir anglų kalbomis. Prieigai prie duomenų rinkinių naudojama ši Dataverse talpykla (kol kas ne visi duomenų rinkiniai prieinami, nes 2020-2022 m. vykdomas perkėlimo iš senos infrastruktūros projektas). LiDA saugomi daugelio svarbiausių mokslinių tarptautinių tyrimų vykdomų Lietuvoje – Europos socialinio tyrimo, Europos vertybių studijos, Europos rinkimų studijos ir Tarptautinės socialinio tyrimo programos – duomenys.

LiDA kuruoja Kauno technologijos universiteto Duomenų analizės ir archyvavimo centras (data.ktu.edu).


Lithuanian Data Archive for Social Sciences and Humanities (LiDA) is a virtual digital infrastructure for data acquisition, long-term preservation and dissemination. It provides access to more than 700 datasets. All the international and national data resources are documented in both Lithuanian and English. Access to the data is provided via this Dataverse repository (not all the datasets are available, as in 2020-2022 a migration project from the old infrastructure is being implemented). LiDA curates most of the data collected conducting the most important international social surveys in Lithuania – the European Social Survey, European Values Studies, European Election Studies and the International Social Research Program.

LiDA is hosted by the Centre for Data Analysis and Archiving of Kaunas University of Technology (data.ktu.edu).

Featured Dataverses

In order to use this feature you must have at least one published dataverse.

Publish Dataverse

Are you sure you want to publish your dataverse? Once you do so it must remain published.

Publish Dataverse

This dataverse cannot be published because the dataverse it is in has not been published.

Delete Dataverse

Are you sure you want to delete your dataverse? You cannot undelete this dataverse.

Advanced Search

1 to 10 of 197 Results
Jan 22, 2022 - Social Development = Socialinė raida
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Annual Average Hourly Earnings of Industrial Workers by Industry in Estonia, 1919-1939 = Metinis pramonės darbininkų valandinio darbo užmokesčio vidurkis pagal pramonės šakas Estijoje, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/KMHDZV, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:3vxBykK6EzqM/9g45vwbgA== [fileUNF]
This dataset contains data on annual average hourly earnings of industrial workers by industry in Estonia in 1919-1939. Dataset "Annual Average Hourly Earnings of Industrial Workers by Industry in Estonia, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Mod...
Jan 22, 2022 - Social Development = Socialinė raida
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Annual Average Hourly Earnings of Industrial Workers by Industry in Latvia (Riga), 1919-1939 = Metinis pramonės darbininkų valandinio darbo užmokesčio vidurkis pagal pramonės šakas Latvijoje (Rygoje), 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/6D0PSC, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:54OUu2WaI44vtXr3aDXxhw== [fileUNF]
This dataset contains data on annual average hourly earnings of industrial workers by industry in Latvia (Riga) in 1919-1939. Dataset "Annual Average Hourly Earnings of Industrial Workers by Industry in Latvia (Riga), 1919-1939" was published implementing project "Historical Soci...
Jan 22, 2022 - Social Development = Socialinė raida
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Annual Average Hourly Earnings of Industrial Workers by Industry in Lithuania, 1919-1939 = Metinis pramonės darbininkų valandinio darbo užmokesčio vidurkis pagal pramonės šakas Lietuvoje, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/7EUZZI, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:xO6ssi93jBF7HOyBXjl+6g== [fileUNF]
This dataset contains data on annual average hourly earnings of industrial workers by industry in Lithuania in 1919-1939. Dataset "Annual Average Hourly Earnings of Industrial Workers by Industry in Lithuania, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of...
Jan 22, 2022 - Social Development = Socialinė raida
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Annual Average Hourly Earnings of Industrial Workers by Profession in Estonia (Tallinn, Tartu), 1919-1939 = Metinis pramonės darbininkų valandinio darbo užmokesčio vidurkis pagal profesijas Estijoje (Taline, Tartu), 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/NIFGCL, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:2N1hZzHsejMUm7RkB46+aw== [fileUNF]
This dataset contains data on annual average hourly earnings of industrial workers by profession in Estonia (Tallinn, Tartu) in 1919-1939. Dataset "Annual Average Hourly Earnings of Industrial Workers by Profession in Estonia (Tallinn, Tartu), 1919-1939" was published implementin...
Jan 22, 2022 - Social Development = Socialinė raida
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Annual Average Hourly Earnings of Industrial Workers by Profession in Latvia (Riga), 1919-1939 = Metinis pramonės darbininkų valandinio darbo užmokesčio vidurkis pagal profesijas Latvijoje (Rygoje), 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/TF5PKH, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:FeS4ZxZTEiQTH+qOQqdwSQ== [fileUNF]
This dataset contains data on annual average hourly earnings of industrial workers by profession in Latvia (Riga) in 1919-1939. Dataset "Annual Average Hourly Earnings of Industrial Workers by Profession in Latvia (Riga), 1919-1939" was published implementing project "Historical...
Jan 22, 2022 - Social Development = Socialinė raida
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Annual Average Hourly Earnings of Industrial Workers in Estonia, 1919-1939 = Metinis pramonės darbininkų valandinio darbo užmokesčio vidurkis Estijoje, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/ZHRV9I, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:aF8TMyLezXlDlZFxU5v4Xw== [fileUNF]
This dataset contains data on annual average hourly earnings of industrial workers in Estonia in 1919-1939. Dataset "Annual Average Hourly Earnings of Industrial Workers in Estonia, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cros...
Jan 22, 2022 - Social Development = Socialinė raida
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Annual Average Hourly Earnings of Industrial Workers in Latvia (Riga), 1919-1939 = Metinis pramonės darbininkų valandinio darbo užmokesčio vidurkis Latvijoje (Rygoje), 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/BCPUYY, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:zSbXuo/SDs3yUfS/v1UTww== [fileUNF]
This dataset contains data on annual average hourly earnings of industrial workers in Latvia (Riga) in 1919-1939. Dataset "Annual Average Hourly Earnings of Industrial Workers in Latvia (Riga), 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorat...
Jan 22, 2022 - Social Development = Socialinė raida
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Annual Average Hourly Earnings of Industrial Workers in Lithuania, 1919-1939 = Metinis pramonės darbininkų valandinio darbo užmokesčio vidurkis Lietuvoje, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/ZHGOKV, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:van+dTbYVOFjDkfi/n//aA== [fileUNF]
This dataset contains data on annual average hourly earnings of industrial workers in Lithuania in 1919-1939. Dataset "Annual Average Hourly Earnings of Industrial Workers in Lithuania, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a...
Jan 22, 2022 - Social Development = Socialinė raida
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Annual Salary of Agricultural Workers in Estonia, 1919-1939 = Žemės ūkio darbininkų metinis darbo užmokestis Estijoje, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/QR5RIR, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:lrKLheT9TTJbSI+KLaKtIQ== [fileUNF]
This dataset contains data on annual salary of agricultural workers in Estonia in 1919-1939. Dataset "Annual Salary of Agricultural Workers in Estonia, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Po...
Jan 22, 2022 - Social Development = Socialinė raida
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Annual Salary of Agricultural Workers in Latvia, 1919-1939 = Žemės ūkio darbininkų metinis darbo užmokestis Latvijoje, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/KMER3D, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:RuJ/7n+6UzRh4d/uspM4aw== [fileUNF]
This dataset contains data on annual salary of agricultural workers in Latvia in 1919-1939. Dataset "Annual Salary of Agricultural Workers in Latvia, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Post...
Add Data

Log in to create a dataverse or add a dataset.

Share Dataverse

Share this dataverse on your favorite social media networks.

Link Dataverse
Reset Modifications

Are you sure you want to reset the selected metadata fields? If you do this, any customizations (hidden, required, optional) you have done will no longer appear.

Contact Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA) Support

Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA) Support

Please fill this out to prove you are not a robot.

+ =