Metrics
2,555 Downloads

Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas (LiDA) yra virtuali skaitmeninė empirinių HSM duomenų kaupimo, ilgalaikio saugojimo ir sklaidos infrastruktūra, suteikianti prieigą prie daugiau nei 700 duomenų rinkinių. LiDA Lietuvos socialinių mokslų bendruomenei užtikrina prieigą prie tarptautinių ir nacionalinių duomenų išteklių lietuvių ir anglų kalbomis. Prieigai prie duomenų rinkinių naudojama ši Dataverse talpykla (kol kas ne visi duomenų rinkiniai prieinami, nes 2020-2023 m. vykdomas perkėlimo iš senos infrastruktūros projektas). LiDA saugomi daugelio svarbiausių mokslinių tarptautinių tyrimų vykdomų Lietuvoje – Europos socialinio tyrimo, Europos vertybių studijos, Europos rinkimų studijos ir Tarptautinės socialinio tyrimo programos – duomenys.

LiDA kuruoja Kauno technologijos universiteto Duomenų analizės ir archyvavimo centras (DAtA) (data.ktu.edu).


Lithuanian Data Archive for Social Sciences and Humanities (LiDA) is a virtual digital infrastructure for SSH data acquisition, long-term preservation and dissemination. It provides access to more than 700 datasets. All the international and national data resources are documented in both Lithuanian and English. Access to the data is provided via this Dataverse repository (not all the datasets are available, as in 2020-2023 a migration project from the old infrastructure is being implemented). LiDA curates most of the data collected conducting the most important international social surveys in Lithuania – the European Social Survey, European Values Studies, European Election Studies and the International Social Research Program.

LiDA is hosted by the Centre for Data Analysis and Archiving (DAtA) of Kaunas University of Technology (data.ktu.edu).

Featured Dataverses

In order to use this feature you must have at least one published dataverse.

Publish Dataverse

Are you sure you want to publish your dataverse? Once you do so it must remain published.

Publish Dataverse

This dataverse cannot be published because the dataverse it is in has not been published.

Delete Dataverse

Are you sure you want to delete your dataverse? You cannot undelete this dataverse.

Advanced Search

1 to 10 of 1,036 Results
Adobe PDF - 191.6 KB - MD5: 86c38bba58b20e2f41c1b39d7b330ae7
Documentation
Klausimynas = Questionnaire
MS Excel Spreadsheet - 78.2 KB - MD5: 73af315d2d7ab298b0399a6c97470cd5
Documentation
Klausimynas = Questionnaire
Adobe PDF - 154.1 KB - MD5: 0ce7a4f063fcc80e51aabf2cc64200c5
Documentation
Klausimynas = Questionnaire
MS Excel Spreadsheet - 91.0 KB - MD5: 3b57048da2dffa786975c9ef601c8126
Documentation
Klausimynas = Questionnaire
Tabular Data - 1.0 MB - 297 Variables, 1500 Observations - UNF:6:PYwLXCqTLarCilezeOB9jg==
DataSurvey
LiDA sutvarkyti duomenys: pakeisti kintamųjų vardai; pakeisti kintamųjų pavadinimai; pakeistos kintamųjų žymės; pakeista viena atsakymų kodavimo sistema (Multiple Response) į kitą atsakymų kodavimo sistemą (Multiple Dichotomy); sutvarkytas trūkstamų reikšmių žymėjimas; sukurti iš...
Adobe PDF - 331.3 KB - MD5: 84c2501312989891662143faeb6e1476
Documentation
Klausimynas = Questionnaire
Adobe PDF - 115.6 KB - MD5: dc85c29b16cf489f976d876e1c7d0bdf
Documentation
Kortelės = Showcards
Tabular Data - 1.5 MB - 417 Variables, 1500 Observations - UNF:6:W1zaXwEKqEZPDvk2kEJU+A==
DataSurvey
LiDA sutvarkyti duomenys: pakeisti kintamųjų vardai; pakeisti kintamųjų pavadinimai; pakeistos kintamųjų žymės; sutvarkytas trūkstamų reikšmių žymėjimas; sukurti išvestiniai kintamieji; sukurti nauji organizaciniai kintamieji. LiDA duomenų apdorojimas atliktas naudojant SPSS koma...
Adobe PDF - 416.1 KB - MD5: 2a93c56392c978b3a12534a32322b81d
Documentation
Klausimynas = Questionnaire
Tabular Data - 647.8 KB - 223 Variables, 1003 Observations - UNF:6:HRNqv2yMCMIhWACbyHDJLw==
DataSurvey
LiDA sutvarkyti duomenys: pakeisti kintamųjų vardai; pakeisti kintamųjų pavadinimai; pakeisti kintamųjų žymų pavadinimai; sutvarkytas trūkstamų reikšmių žymėjimas; sukurti išvestiniai kintamieji; sukurti nauji organizaciniai kintamieji. LiDA duomenų apdorojimas atliktas naudojant...
Add Data

Log in to create a dataverse or add a dataset.

Share Dataverse

Share this dataverse on your favorite social media networks.

Link Dataverse
Reset Modifications

Are you sure you want to reset the selected metadata fields? If you do this, any customizations (hidden, required, optional) you have done will no longer appear.