Metrics
2,555 Downloads

Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas (LiDA) yra virtuali skaitmeninė empirinių HSM duomenų kaupimo, ilgalaikio saugojimo ir sklaidos infrastruktūra, suteikianti prieigą prie daugiau nei 700 duomenų rinkinių. LiDA Lietuvos socialinių mokslų bendruomenei užtikrina prieigą prie tarptautinių ir nacionalinių duomenų išteklių lietuvių ir anglų kalbomis. Prieigai prie duomenų rinkinių naudojama ši Dataverse talpykla (kol kas ne visi duomenų rinkiniai prieinami, nes 2020-2023 m. vykdomas perkėlimo iš senos infrastruktūros projektas). LiDA saugomi daugelio svarbiausių mokslinių tarptautinių tyrimų vykdomų Lietuvoje – Europos socialinio tyrimo, Europos vertybių studijos, Europos rinkimų studijos ir Tarptautinės socialinio tyrimo programos – duomenys.

LiDA kuruoja Kauno technologijos universiteto Duomenų analizės ir archyvavimo centras (DAtA) (data.ktu.edu).


Lithuanian Data Archive for Social Sciences and Humanities (LiDA) is a virtual digital infrastructure for SSH data acquisition, long-term preservation and dissemination. It provides access to more than 700 datasets. All the international and national data resources are documented in both Lithuanian and English. Access to the data is provided via this Dataverse repository (not all the datasets are available, as in 2020-2023 a migration project from the old infrastructure is being implemented). LiDA curates most of the data collected conducting the most important international social surveys in Lithuania – the European Social Survey, European Values Studies, European Election Studies and the International Social Research Program.

LiDA is hosted by the Centre for Data Analysis and Archiving (DAtA) of Kaunas University of Technology (data.ktu.edu).

Featured Dataverses

In order to use this feature you must have at least one published dataverse.

Publish Dataverse

Are you sure you want to publish your dataverse? Once you do so it must remain published.

Publish Dataverse

This dataverse cannot be published because the dataverse it is in has not been published.

Delete Dataverse

Are you sure you want to delete your dataverse? You cannot undelete this dataverse.

Advanced Search

11 to 20 of 1,036 Results
Gzip Archive - 1.1 MB - MD5: 286a5ead91ce078d004c1940b5bf367b
Original dataPre-processing syntax
Duomenų depozitoriaus pateikti originalūs duomenys, ankstesnės duomenų versijos ir pirminio apdorojimo SPSS sintaksės failai. Jei norite gauti depozitoriaus perduotą tyrimo duomenų failą, ankstesnes duomenų failų versijas SPSS formatu arba pirminio apdorojimo SPSS komandų sintaks...
Tabular Data - 3.7 MB - 510 Variables, 3163 Observations - UNF:6:o0AhPCGkwC/Xml6VTweO8w==
DataSurvey
LiDA sutvarkyti duomenys: pakeisti kintamųjų vardai; pakeisti kintamųjų pavadinimai; sutvarkytas trūkstamų reikšmių žymėjimas; sukurti išvestiniai kintamieji; sukurti nauji organizaciniai kintamieji. LiDA duomenų apdorojimas atliktas naudojant SPSS komandų sintaksę. Jei norite ga...
Gzip Archive - 17.0 MB - MD5: d625a616566e3e1bef15854fbf286e69
Supplementary documentation
LiDA vidiniai dokumentai, susiję su publikuotu duomenų rinkiniu, prie kurių prieiga nesuteikiama = LiDA internal documents related to the published dataset, to which access is not provided.
Tabular Data - 20.7 KB - 256 Variables, 27 Observations - UNF:6:CK+LzPmbpxVldudzN6tC6Q==
DataTime Series
Data processed by the LiDA = LiDA sutvarkyti duomenys.
Gzip Archive - 4.4 MB - MD5: 0d51d267f68ec3bafd4f87745c148ffb
Supplementary documentation
LiDA vidiniai dokumentai, susiję su publikuotu duomenų rinkiniu, prie kurių prieiga nesuteikiama = LiDA internal documents related to the published dataset, to which access is not provided.
R Source Code - 58.8 KB - MD5: c52225154223644832cba5498d784211
CodePreformating code
R script for transforming cleaned *.txt files into *.csv and *.xlsx files = R skriptas, skirtas *.txt failus transformuoti į *.csv ir *.xlsx failus
R Source Code - 59.2 KB - MD5: 2ba3f54b84e07c84f1f2ae424160b376
CodePreformating code
R script for transforming cleaned *.txt files into *.csv and *.xlsx files = R skriptas, skirtas *.txt failus transformuoti į *.csv ir *.xlsx failus
Gzip Archive - 42.8 MB - MD5: b39b89d7047005cae93c65f8e5b7483e
Preformated textual dataTextual data
Transcripts of the Seimas debates in original *.doc(x) format, cleaned *.txt format and transformed *.csv and *.xlsx formats = Seimo debatų stenogramos originaliu *.doc(x) formatu, išvalytu *.txt formatu ir transformuotu *.csv bei *.xlsx formatu
Gzip Archive - 43.8 MB - MD5: e49fe79a9966966a41340799b93c51ae
Preformated textual dataTextual data
Transcripts of the Seimas debates in original *.doc(x) format, cleaned *.txt format and transformed *.csv and *.xlsx formats = Seimo debatų stenogramos originaliu *.doc(x) formatu, išvalytu *.txt formatu ir transformuotu *.csv bei *.xlsx formatu
Adobe PDF - 639.2 KB - MD5: 3f5461dd9b15e3d33dfc489c3cce7145
Documentation
Klausimynas = Questionnaire
Add Data

Log in to create a dataverse or add a dataset.

Share Dataverse

Share this dataverse on your favorite social media networks.

Link Dataverse
Reset Modifications

Are you sure you want to reset the selected metadata fields? If you do this, any customizations (hidden, required, optional) you have done will no longer appear.