Metrics
2,555 Downloads

Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas (LiDA) yra virtuali skaitmeninė empirinių HSM duomenų kaupimo, ilgalaikio saugojimo ir sklaidos infrastruktūra, suteikianti prieigą prie daugiau nei 700 duomenų rinkinių. LiDA Lietuvos socialinių mokslų bendruomenei užtikrina prieigą prie tarptautinių ir nacionalinių duomenų išteklių lietuvių ir anglų kalbomis. Prieigai prie duomenų rinkinių naudojama ši Dataverse talpykla (kol kas ne visi duomenų rinkiniai prieinami, nes 2020-2023 m. vykdomas perkėlimo iš senos infrastruktūros projektas). LiDA saugomi daugelio svarbiausių mokslinių tarptautinių tyrimų vykdomų Lietuvoje – Europos socialinio tyrimo, Europos vertybių studijos, Europos rinkimų studijos ir Tarptautinės socialinio tyrimo programos – duomenys.

LiDA kuruoja Kauno technologijos universiteto Duomenų analizės ir archyvavimo centras (DAtA) (data.ktu.edu).


Lithuanian Data Archive for Social Sciences and Humanities (LiDA) is a virtual digital infrastructure for SSH data acquisition, long-term preservation and dissemination. It provides access to more than 700 datasets. All the international and national data resources are documented in both Lithuanian and English. Access to the data is provided via this Dataverse repository (not all the datasets are available, as in 2020-2023 a migration project from the old infrastructure is being implemented). LiDA curates most of the data collected conducting the most important international social surveys in Lithuania – the European Social Survey, European Values Studies, European Election Studies and the International Social Research Program.

LiDA is hosted by the Centre for Data Analysis and Archiving (DAtA) of Kaunas University of Technology (data.ktu.edu).

Featured Dataverses

In order to use this feature you must have at least one published dataverse.

Publish Dataverse

Are you sure you want to publish your dataverse? Once you do so it must remain published.

Publish Dataverse

This dataverse cannot be published because the dataverse it is in has not been published.

Delete Dataverse

Are you sure you want to delete your dataverse? You cannot undelete this dataverse.

Advanced Search

31 to 40 of 1,036 Results
Gzip Archive - 3.3 MB - MD5: bca2e5ef7008a4a44c7cfa8d65b79ecd
Supplementary documentation
LiDA vidiniai dokumentai, susiję su publikuotu duomenų rinkiniu, prie kurių prieiga nesuteikiama = LiDA internal documents related to the published dataset, to which access is not provided.
Adobe PDF - 312.4 KB - MD5: 5a2ce54896fbc044728d9bd79de2a524
Documentation
Klausimynas = Questionnaire
Tabular Data - 271.9 KB - 114 Variables, 1029 Observations - UNF:6:SHlr2v6So0DKesC0Tj7dkw==
DataSurvey
Depozitoriaus perduoti duomenys = Data provided by the depositor
Gzip Archive - 3.6 MB - MD5: 469e23b2f2ddceddc843fd4879de6ba7
Supplementary documentation
LiDA vidiniai dokumentai, susiję su publikuotu duomenų rinkiniu, prie kurių prieiga nesuteikiama = LiDA internal documents related to the published dataset, to which access is not provided.
Adobe PDF - 293.8 KB - MD5: ca9f18b0d88cf0bdd7f0c3baa558895b
Documentation
Klausimynas = Questionnaire
Tabular Data - 408.2 KB - 112 Variables, 1060 Observations - UNF:6:qddRIVIXp4QRafzEjuIqKA==
DataSurvey
Depozitoriaus perduoti duomenys = Data provided by the depositor
Gzip Archive - 1006.8 KB - MD5: c6b6dedbe0ed5d03f476bff46e90d354
Supplementary documentation
LiDA vidiniai dokumentai, susiję su publikuotu duomenų rinkiniu, prie kurių prieiga nesuteikiama = LiDA internal documents related to the published dataset, to which access is not provided.
Adobe PDF - 296.9 KB - MD5: aa4de1bcba3cded5a33f6dd8bbb16657
Documentation
Klausimynas = Questionnaire
Gzip Archive - 5.0 MB - MD5: 491e42dd7ed9d809302ec39d5c22997a
Pre-processing syntax
Pirminio apdorojimo SPSS sintaksės failai. Jei norite gauti pirminio apdorojimo SPSS komandų sintaksę, rašykite data@ktu.lt = Pre-processing syntax files in SPSS format. If you would like to get the pre-processing syntaxes in SPSS format, write to data@ktu.lt.
Tabular Data - 391.4 KB - 137 Variables, 1028 Observations - UNF:6:yJwU2B9dVCngqB9uLJjG3A==
DataSurvey
LiDA sutvarkyti duomenys: išversti į lietuvių kalbą kintamųjų pavadinimai ir kintamųjų žymės; išversti į lietuvių kalbą organizaciniai kintamieji; pašalinti TSTP 2018 m. bangoje dalyvavusių šalių specifiniai kintamieji; sukurti organizaciniai kintamieji. LiDA duomenų apdorojimas...
Add Data

Log in to create a dataverse or add a dataset.

Share Dataverse

Share this dataverse on your favorite social media networks.

Link Dataverse
Reset Modifications

Are you sure you want to reset the selected metadata fields? If you do this, any customizations (hidden, required, optional) you have done will no longer appear.