Metrics
1,285 Downloads

Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas (LiDA) yra virtuali skaitmeninė empirinių HSM duomenų kaupimo, ilgalaikio saugojimo ir sklaidos infrastruktūra, suteikianti prieigą prie daugiau nei 700 duomenų rinkinių. LiDA Lietuvos socialinių mokslų bendruomenei užtikrina prieigą prie tarptautinių ir nacionalinių duomenų išteklių lietuvių ir anglų kalbomis. Prieigai prie duomenų rinkinių naudojama ši Dataverse talpykla (kol kas ne visi duomenų rinkiniai prieinami, nes 2020-2022 m. vykdomas perkėlimo iš senos infrastruktūros projektas). LiDA saugomi daugelio svarbiausių mokslinių tarptautinių tyrimų vykdomų Lietuvoje – Europos socialinio tyrimo, Europos vertybių studijos, Europos rinkimų studijos ir Tarptautinės socialinio tyrimo programos – duomenys.

LiDA kuruoja Kauno technologijos universiteto Duomenų analizės ir archyvavimo centras (DAtA) (data.ktu.edu).


Lithuanian Data Archive for Social Sciences and Humanities (LiDA) is a virtual digital infrastructure for data acquisition, long-term preservation and dissemination. It provides access to more than 700 datasets. All the international and national data resources are documented in both Lithuanian and English. Access to the data is provided via this Dataverse repository (not all the datasets are available, as in 2020-2022 a migration project from the old infrastructure is being implemented). LiDA curates most of the data collected conducting the most important international social surveys in Lithuania – the European Social Survey, European Values Studies, European Election Studies and the International Social Research Program.

LiDA is hosted by the Centre for Data Analysis and Archiving (DAtA) of Kaunas University of Technology (data.ktu.edu).

Featured Dataverses

In order to use this feature you must have at least one published dataverse.

Publish Dataverse

Are you sure you want to publish your dataverse? Once you do so it must remain published.

Publish Dataverse

This dataverse cannot be published because the dataverse it is in has not been published.

Delete Dataverse

Are you sure you want to delete your dataverse? You cannot undelete this dataverse.

Advanced Search

51 to 60 of 366 Results
Jun 24, 2022 - Economy: agriculture, forestry and fishing = Ūkis: žemės, miškų ir vandens ūkis
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2021, "Number of Pigs in Livonia Province (Estonia and Latvia), 1897-1914 = Kiaulių skaičius Lifliandijos gubernijoje (Estija ir Latvija), 1897-1914 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/XMYQCD, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:jhqblKAUSAfRAUFJ0DcxVw== [fileUNF]
This dataset contains data on number of pigs in Livonia Province in 1897-1914. Dataset "Number of Pigs in Livonia Province (Estonia and Latvia), 1897-1914" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Post-Comm...
Jun 23, 2022 - Economy: agriculture, forestry and fishing = Ūkis: žemės, miškų ir vandens ūkis
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2021, "Number of Cattle in Livonia Province (Estonia and Latvia), 1897-1914 = Galvijų skaičius Lifliandijos gubernijoje (Estija ir Latvija), 1897-1914 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/ZMSRUE, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:rPFmRID2/zPQyZa3yA24HA== [fileUNF]
This dataset contains data on number of cattle in Livonia Province in 1897-1914. Dataset "Number of Cattle in Livonia Province (Estonia and Latvia), 1897-1914" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Post-...
Jun 16, 2022 - Socialinių problemų stebėsena = Monitoring Social Problems
Morkevičius, Vaidas; Valentinavičius, Vytautas; Žvaliauskas, Giedrius, 2023, "Svarbiausios Lietuvos problemos, 2022 m. kovas = Most Important Problems in Lithuania, March 2022", https://hdl.handle.net/21.12137/PEBAHL, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:vgSm+U9ESjdoYwRUGvWFng== [fileUNF]
Tyrimo tikslas: išsiaiškinti Lietuvos gyventojų nuomonę su kuriomis sociopolitinėmis problemomis šiuo metu susiduria Lietuva. Pagrindiniai nagrinėti klausimai: galvojant apie problemas, su kuriomis šiuo metu susiduria Lietuva, respondentų prašyta įvardinti su kurioms iš jų (iki t...
Jun 8, 2022 - Finance = Finansai
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Central Government External Debt in Estonia, 1919-1939 = Estijos valstybės užsienio skola, 1919-1939 m. ", https://hdl.handle.net/21.12137/2KADWU, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:xgT7rTi51HWmW2kLo5x41Q== [fileUNF]
This dataset contains data on Estonian central government external debt in 1919-1939. Dataset "Central Government External Debt in Estonia, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Post-Communist...
Jun 8, 2022 - Finance = Finansai
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Central Government External Debt in Latvia, 1919-1939 = Latvijos valstybės užsienio skola, 1919-1939 m. ", https://hdl.handle.net/21.12137/TG2ESF, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:r8nQKHdNrl4zl7vitsw2wA== [fileUNF]
This dataset contains data on Latvian central government external debt in 1919-1939. Dataset "Central Government External Debt in Latvia, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Post-Communist T...
Jun 8, 2022 - Finance = Finansai
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Central Government External Debt in Lithuania, 1919-1939 = Lietuvos valstybės užsienio skola, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/MIHPBZ, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:MDYPwo1UhuirHXHQAYdSMQ== [fileUNF]
This dataset contains data on Lithuanian central government external debt in 1919-1939. Dataset "Central Government External Debt in Lithuania, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Post-Commu...
Jun 8, 2022 - Finance = Finansai
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Central Government General Debt in Estonia, 1919-1939 = Estijos valstybės bendroji skola, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/QOK0FN, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:OQb1P6zYnKGBKNoiOfuDZA== [fileUNF]
This dataset contains data on Estonian central government general debt in 1919-1939. Dataset "Central Government General Debt in Estonia, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Post-Communist T...
Jun 8, 2022 - Finance = Finansai
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Central Government General Debt in Latvia, 1919-1939 = Latvijos valstybės bendroji skola, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/DGKKGI, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:OtGtuuSduugIM1cWc6bslg== [fileUNF]
This dataset contains data on Latvian central government general debt in 1919-1939. Dataset "Central Government General Debt in Latvia, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Post-Communist Tra...
Jun 8, 2022 - Finance = Finansai
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Central Government General Debt in Lithuania, 1919-1939 = Lietuvos valstybės bendroji skola, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/WSFKZ3, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:GXIQnRPaRZEGeFnlNaOTcg== [fileUNF]
This dataset contains data on Lithuanian central government general debt in 1919-1939. Dataset "Central Government General Debt in Lithuania, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Post-Communi...
Jun 8, 2022 - Finance = Finansai
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Central Government Expenditure in Estonia: Purpose, 1919-1940 = Valstybės biudžeto išlaidos Estijoje: tikslai, 1919-1940 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/TAQ4N2, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:v9ir3ri3+tslRswg+WaR7g== [fileUNF]
This dataset contains data on Estonian central government expenditure by purpose in 1919-1939. Dataset "Central Government Expenditure in Estonia: Purpose, 1919-1940" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study o...
Add Data

Log in to create a dataverse or add a dataset.

Share Dataverse

Share this dataverse on your favorite social media networks.

Link Dataverse
Reset Modifications

Are you sure you want to reset the selected metadata fields? If you do this, any customizations (hidden, required, optional) you have done will no longer appear.